Koalicja 5 frakcji ma już rok!

Koalicja 5 frakcji ma już rok!

Choć od kilku lat w Polsce obowiązuje obowiązek segregacji odpadów do pięciu kolorowych pojemników, pytań jak właściwie sortować jest wciąż sporo. Odpowiedzi można znaleźć w małych piktogramach – znaku rozpoznawczym Koalicji 5 frakcji, która od roku działa na rzecz wsparcia selektywnej zbiórki odpadów poprzez system eko-oznakowań i edukuje ekologicznie. W rocznicę powołania Koalicji, jej członkowie i partnerzy reprezentujący niemal każdy sektor rynku, zastanawiali się czy Polska ma szansę osiągnąć europejskie poziomy odzysku surowcowego?

Polski system gospodarki odpadami, a wymagania europejskie

Przedstawiciele 26 organizacji – urzędów miast, banków, firm budowlanych, farmaceutycznych, usługowych, sieci handlowych i związków branżowych, 11 kwietnia 2019 r. podczas spotkania podsumowującego rok funkcjonowania Koalicji 5 frakcji, rozmawiali m.in. o wyzwaniach polskiego systemu gospodarki odpadami oraz szansach i zagrożeniach dla osiągnięcia europejskich poziomów odzysku surowcowego.

– Już za rok poziom odzysku surowcowego w Polsce powinien wynieść 50%, podczas gdy teraz oscyluje w okolicach połowy tej liczby. Problem leży w niskiej jakościowo zbiórce „u źródła” – tak nazywamy segregowanie odpadów w domach. Poziom odzysku papieru i tektury czy tworzyw sztucznych maleje w ostatnim czasie, choć prosta obserwacja wskazuje, że właśnie tych frakcji generujemy w domach najwięcej. Dlatego też Koalicja stawia na edukację „u źródła”, skierowaną do dorosłych: pracowników firm, interesariuszy naszych Koalicjantów. Baza sprawdzonej, zweryfikowanej wiedzy jest szeroko udostępniana w postaci użytecznych materiałów informacyjnych – powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, inicjatorka Koalicji 5 frakcji i dyrektor komunikacji w Grupie ENERIS.

W ramach podsumowania roku działalności Koalicji, zostały przeanalizowane kampanie informacyjno-edukacyjne prowadzone w Polsce na temat odpadów. Mimo licznych narzędzi marketingowych (spoty, reklamy, plakaty, ulotki, pikniki) wciąż głównymi odbiorcami wydają się dzieci i młodzież. Brak jest wyraźnego przekazu skierowanego do dorosłych i seniorów, jak i szerokiej wiedzy na temat celowości segregowania odpadów i funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadowej. Najważniejsze jednak, że brakuje narzędzi wspierających właściwe segregowanie konkretnych opakowań czy przedmiotów.

– Od początku Koalicja dąży do wprowadzenia na polski rynek jednolitego systemu oznakowania opakowań produktów, który w jasny sposób wskaże konsumentowi, do którego pojemnika wrzucić każdą część opakowania. Systemy takie działają już w Anglii, we Włoszech czy w Stanach Zjednoczonych. W ramach Koalicji pracujemy z kilkoma firmami, które na własny koszt i głęboko wierząc w sens działania, testują zaproponowany system oznakowania opakowań. Mamy nadzieję, że pierwsze produkty z odpowiednimi piktogramami i informacją, jak przygotować opakowanie do wyrzucenia, znajdą się na polskich półkach już na przełomie lat 2019-2020 – zapewniła Małgorzata Greszta, inicjatorka Koalicji 5 frakcji i prezes CSR Consulting.

26 koalicjantów w jeden rok

Koalicja 5 frakcji została zainaugurowana oficjalnie 12 kwietnia 2018 roku jako pierwsza międzysektorowa inicjatywa wspierająca selektywną zbiórkę odpadów surowcowych do 5 pojemników. Celem inicjatorów Koalicji – CSR Consulting i ENERIS Ochrona Środowiska – jest wzrost praktycznej wiedzy na temat właściwego segregowania odpadów i wprowadzenie ułatwiających to pro-konsumenckich narzędzi. W pierwszą rocznicę powstania Koalicji przedstawiciele siedmiu kolejnych firm i instytucji podpisali oficjalnie deklarację uczestnictwa w inicjatywie, potwierdzając jednocześnie wsparcie jednolitego systemu oznakowań na opakowaniach oraz prowadzenie działań edukacyjnych wśród swoich pracowników i innych interesariuszy. Nowi członkowie Koalicji 5 Frakcji to (w kolejności alfabetycznej):

  • Carlsberg
  • CBRE Polska
  • Fundacja ProKarton
  • Grupa Żywiec
  • Wołomin (UM)
  • Zielona Góra (UM)
  • Związek Pracodawców Gospodarki odpadami ZPGO

W różnorodności siła

Cechą wyróżniającą Koalicję 5 frakcji jest jej ekspercki charakter oraz wielobranżowość. Należą do niej firmy, samorządy czy organizacje pozarządowe, które chcą edukować swoich interesariuszy w zakresie właściwego segregowania odpadów i rozwijać system eko-oznakowań. Nie są to tylko producenci wprowadzający opakowania na rynek lub sprzedawcy produktów w opakowaniach, ale też firmy usługowe czy doradcze, które nie prowadzą działalności ściśle związanej z ochroną środowiska. Angażują jednak swoich pracowników, klientów i partnerów biznesowych w działania prośrodowiskowe, ponieważ wszyscy produkują odpady i tworzą powszechny system selektywnej ich zbiórki. Koalicja powołała także Radę Ekspertów. Jej członkowie, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland i organizacja PlasticsEurope Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych, dbają o poprawność przygotowywanych materiałów, a także analizują dla członków bieżącą sytuację na rynku odpadów.

Udział w Koalicji 5 frakcji daje możliwość korzystania z przemyślanego systemu eko-oznakowań na opakowania, stworzonego w oparciu o analizę prawną funkcjonującego znakowania ekologicznego oraz dobre praktyki z USA i Wielkiej Brytanii. Wypracowane przez Koalicję piktogramy jednoznacznie wskazują, do którego z pojemników na odpady należy wrzucić każdy z elementów opakowania produktu (np. butelkę po soku wrzucić do szkła, a nakrętkę do plastiku) i w jaki sposób przygotować go przed wyrzuceniem (np. butelkę plastikową zgnieść). Koalicjanci mają także dostęp do narzędzi edukacyjnych, od naklejek z piktogramami na pojemniki (do biur dla firm, do przestrzeni miejskiej dla samorządów) spójnych z oznakowaniem produktów, po materiały informacyjne i bazę praktyk na temat prawidłowej segregacji odpadów i odzysku surowców. Więcej informacji o Koalicji na stronie: koalicja5frakcji.pl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.