Partnerstwo Mercedes-Benz Energy i Beijing Electric Vehicle na rzecz „drugiego życia” akumulatorów

Partnerstwo Mercedes-Benz Energy i Beijing Electric Vehicle na rzecz „drugiego życia” akumulatorów

Firma Daimler AG wraz ze swoją spółką zależną Mercedes-Benz Energy GmbH oraz Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. (BJEV) zawarły umowę o współpracy na rzecz stworzenia w Chinach systemów magazynowania energii pochodzącej z „drugiego życia” akumulatorów. Partnerstwo to ma pozwolić na konsolidację wiedzy i zasobów związanych z łańcuchem wartości akumulatorów samochodowych, a jednocześnie stanowić punkt wyjścia dla rozwoju zrównoważonych źródeł energii odnawialnej. Gordon Gassmann, dyrektor generalny Mercedes-Benz Energy, stwierdził: – Na całym świecie błyskawicznie wzrasta produkcja energii odnawialnej, a tym samym następują znaczne wahania tej produkcji. Tendencja do zwiększania odległości pomiędzy miejscem produkcji energii a jej zużycia oznacza również ogromne wyzwania dla dzisiejszych sieci energetycznych. Daje to szerokie możliwości dla stacjonarnych systemów magazynowania energii na całym świecie. Drugie życieakumulatorów stanowi tu bardzo sensowne uzupełnienie, ponieważ dalsza eksploatacja zużytych akumulatorów samochodowych w zrównoważony sposób pozwala wykorzystać cenne surowce (zużyte do ich produkcji).

Jako spółka zależna Daimler AG, Mercedes-Benz Energy z siedzibą w Kamenz od 2016 r. odpowiada za opracowywanie innowacyjnych rozwiązań do magazynowania energii. Bazują one na technice akumulatorów samochodowych montowanych w pojazdach elektrycznych i hybrydowych Mercedes-Benz oraz smart. Spektrum zastosowań magazynowania energii na dużą skalę Mercedes-Benz Energy sięga od kompensacji szczytowego obciążenia przez tzw. black start (rozruch niezależny od elektrowni) aż do nieprzerwanego zasilania (UPS/USV). W szczególności firma koncentruje się na wykorzystaniu powtórnej utylizacji i części zamiennych w sektorze jednostek przechowywania energii. Wraz ze swoimi partnerami Daimler wprowadził już do użytku w ramach niemieckiej sieci energetycznej trzy urządzenia do masowego przechowywania energii z akumulatorów samochodowych o łącznej pojemności 40 MWh. Zaledwie kilka tygodni temu Mercedes-Benz Energy razem z operatorem systemu przesyłowego TenneT dowiódł, że systemy te są w stanie przejąć zadania dużych elektrowni i wnieść zasadniczy wkład w stabilizację sieci oraz odbudowę systemu po przerwie w zasilaniu. Współpraca z chińskim partnerem BJEV toruje drogę spółce zależnej Daimlera za granicą. Dzięki szeroko zakrojonym testom i symulacjom inżynierowie Mercedes-Benz Energy w nadchodzących miesiącach zademonstrują, jak samochodowe jednostki magazynowania energii będą mogły w przyszłości wspierać chińską sieć energetyczną – w sposób efektywny i zrównoważony, z uwzględnieniem wahań i zarządzania przerwami w dostawie energii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.