Miliardy na ekomobilność

Miliardy na ekomobilność

Miliard złotych rocznie, a może i więcej, będzie trafiać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 100 pierwszych samorządów, które opracują strategię rozwoju niskoemisyjnego transportu w miastach i gminach. Cały program jest rozpisany na 10 lat.

Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW poinformował, że zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu 100 pierwszych samorządowych strategii rozwoju niskoemisyjnego transportu. W pierwszej kolejności Fundusz zamierza sfinansować tworzenie planów takich strategii, na co przeznaczono 10 mln zł, ale potem na konkretne inwestycje trafią dużo większe pieniądze. Całość ma być sfinansowana z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który utworzony został niedawną nowelizacją ustawy o biopaliwach oraz ze środków własnych NFOŚiGW.

FNT ma być zasilany opłatą emisyjną w wysokości 80 zł od 1.000 litrów paliwa, które trafia na rynek. 15% z tych pieniędzy będzie przekazywane do NFOŚiGW. Artur Michalski podkreślił, że cały program jest rozpisany na 10 lat i szacuje się, że rocznie będzie do dyspozycji ok. 1 mld zł. Jednocześnie nie wykluczył, że ta kwota może być wyższa, z uwagi na możliwość większych wpływów do FNT. W ramach strategii NFOŚiGW ma finansować przede wszystkim takie inwestycje jak infrastruktura ładowania czy tankowania wodorem oraz zakup niskoemisyjnych autobusów dla transportu publicznego.

Program zamierzamy uruchomić w ciągu 2-3 miesięcy, wybierzemy najciekawsze projekty zgłoszone przez miasta i gminy. Chodzi o to, żeby pieniądze wydawać w jak najbardziej efektywny sposób, tak by osiągać jak największe efekty w stosunku do kosztu danej strategii – tłumaczył Artur Michalski. Zaznaczył, że choć program finansowania strategii ekomobilności jest już zatwierdzony, to na szczegóły trzeba jeszcze poczekać.

Fot. Volvo Buses

Leave a Reply

Your email address will not be published.