Kategoria: FUNDUSZE

Home FUNDUSZE
Wpis
Nabór wniosków o dofinansowanie w woj. małopolskim

Nabór wniosków o dofinansowanie w woj. małopolskim

Zarząd Województwa Małopolskiego jako instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5. Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO,...