Wyjątkowe stanowisko Christiana Levina

Wyjątkowe stanowisko Christiana Levina

Z dniem 1 października br. Christian Levin obejmuje stanowisko, które łączy jego obecną rolę jako prezesa i dyrektora generalnego Scania z funkcją prezesa i dyrektora generalnego Grupy TRATON.

Dyrektor generalny TRATON Matthias Gründler i dyrektor finansowy Christian Schulz opuścili firmę 30 września 2021 r. Obecny prezes i dyrektor generalny Scania, Christian Levin, zostaje mianowany na nowego dyrektora generalnego TRATON SE, a Annette Danielski, obecnie dyrektor działu finansów korporacyjnych w TRATON SE, zostanie nowym dyrektorem finansowym.

Jestem zaszczycony mogąc objąć stanowisko dyrektora generalnego Grupy TRATON, jednocześnie pełniąc funkcję dyrektora generalnego Scania. Patrząc w przyszłość, skoncentrujemy się na przekształcaniu biznesu w kierunku nowych obszarów technologicznych i geograficznych, przy jednoczesnym wykorzystaniu dalszej synergii poprzez modularyzację i skalowalność – komentuje Christian Levin, nowy dyrektor generalny Grupy TRATON oraz prezes i dyrektor generalny Scania. – Grupa TRATON ewoluuje i opiera się na strategii TRATON, którą ustanowił obecny zespół zarządzający i której realizacja nabiera tempa. Strategia obejmuje silniejszy nacisk na zrównoważony rozwój, nie tylko poprzez e-mobilność, cyfryzację i połączenie pojazdów w ramach sieci, ale również przez dalszą integrację z Navistar i wzrost na rynku północnoamerykańskim, a także inwestycje w Chinach w ciągu najbliższych kilku lat. Ta zmiana będzie składać się z kilku kroków rozłożonych w czasie, a jej plan zostanie przedstawiony do końca roku – kontynuuje Christian Levin.

Na tym ważnym etapie rozwoju TRATON, Grupa będzie nadal czerpać z siły, kompetencji i logiki biznesowej każdej z marek wchodzących w jej skład – MAN, Navistar, Scania i Volkswagen Caminões e Ônibus.

Udało nam się wdrożyć strategię globalnego lidera szybciej niż przewidywaliśmy. Oznacza to, że TRATON zdobył stabilną pozycję na arenie międzynarodowej. Obecnie zadaniem Grupy jest wkroczenie w zrównoważoną przyszłość poza konwencjonalnymi modelami biznesowymi czy sposobami myślenia. Z Christianem Levinem na czele, Grupa TRATON może jeszcze bardziej czerpać z wiedzy i doświadczenia swojej wiodącej marki Scania. Christian Levin jest dokładnie odpowiednią osobą do tego zadania i życzę jemu i całemu zespołowi TRATON wielu sukcesów – powiedział Matthias Gründler, dyrektor generalny Grupy TRATON.

W imieniu całej Rady Nadzorczej chciałbym wyrazić swoją wdzięczność dla Matthiasa Gründlera i Christiana Schulza za wykonaną pracę i osiągnięte wspólnie sukcesy. Obaj w ogromnym stopniu wpłynęli na realizację strategii globalnego lidera i tym samym w krótkim czasie osiągnęli ważne kamienie milowe dla Grupy TRATON. Widzę Christiana Levina jako silnego przywódcę, który wprowadzi nas w nowy etap rozwoju. Ma on moje pełne poparcie, aby przewodzić tej podróży w kierunku większej rentowności i wzrostu. Christian Levin i Annette Danielski będą konsekwentnie wdrażać wspólnie opracowaną nową strategię TRATON – mówi Hans Dieter Pötsch, przewodniczący Rady Nadzorczej TRATON.

Leave a Reply

Your email address will not be published.