V Forum Gospodarki Odpadami – atrakcyjne tematy, wysoka frekwencja

V Forum Gospodarki Odpadami – atrakcyjne tematy, wysoka frekwencja

Jednym z najważniejszych wydarzeń targów Ekotech/Enex była piąta edycja Forum Gospodarki Odpadami, zorganizowana przez firmę AK NOVA z Poznania. Podobnie jak w ubiegłych latach, wstęp na konferencję nie wymagał żadnej opłaty, a jedynie wcześniejszej rejestracji. W tym roku współorganizatorem przedsięwzięcia były Targi Kielce, a partnerami strategicznymi STRABAG Umwelttechnik oraz Sutco Polska. Grupę firm współpracujących uzupełniali TOMRA Sorting, Profeko, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. oraz stowarzyszenie „Biorecycling”.

  • Pierwsza część konferencji miała charakter prelekcji, podczas których podejmowano zagadnienia prawne, organizacyjne i technologiczne związane z funkcjonowaniem rynku gospodarowania odpadami. Serię wykładów poświęconych tematyce zagospodarowania frakcji biodegradowalnej rozpoczął Łukasz Kubisz, dyrektor Działu Projektowo-Konsultingowego w AK NOVA. Jego wystąpienie było znakomitym wprowadzeniem do kolejnych wykładów poruszających całe spektrum zagadnień: od aktualnych uwarunkowań formalno-prawnych do problemów technologicznych. Z kolei Maciej Kiełbus z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners swój wykład rozpoczął od stwierdzenia, że powinno zostawić się go na koniec, ponieważ nie będzie w nim nic optymistycznego. Wbrew tym zapowiedziom, prelekcja jednego z najbardziej rozpoznawalnych prawników w branży, wzbudziła olbrzymie zainteresowanie. Odnoszono się do niej w kolejnych wystąpieniach i była ona szeroko komentowana podczas spotkań kuluarowych. Problem stanowienia i wdrażania aktów prawnych zdominował tegoroczną konferencję i pojawiał się nawet w stricte technologicznych wystąpieniach, zarówno specjalistów od bioodpadów – Jacka Chrząstka z firmy STRABAG czy Andrzeja Sobolaka ze stowarzyszenia „Biorecycling”, jak i najlepszych w Polsce specjalistów od systemów sortowania odpadów – Mariusza Rajcy z TOMRA Sorting czy Marka Klimka z SUTCO Polska. Ukoronowaniem Forum był panel dyskusyjny prowadzony przez gospodarza imprezy Rajmunda Prusiewicza z firmy AK NOVA, pod hasłem – „Co dalej?” Dyskusja dotycząca w założeniu modernizacji, rozbudowy i funkcjonowania zakładów przetwarzania odpadów przekształciła się w wymianę poglądów na temat całościowego ujęcia systemu gospodarowania odpadami. Zaproszeni goście przedstawili ścieżki rozwoju swoich zakładów, uzyskiwanych efektów oraz najważniejsze problemy w ich eksploatacji. W dyskusji udział wzięli: Jolanta Kamińska-Borak – CZG R-XXI Słajsino gm. Nowogard, Waldemar Kordziński – PPUH „RADKOM”, Arkadiusz Teodorowski – MPGK Katowice, Leszek Wołowiec – Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz Andrzej Sobolak – Stowarzyszenie „Biorecycling”. Andrzej Sobolak, występował również jako były szef zakładu w miejscowości Gać k. Oławy, jednego z pierwszych wyposażonych w technologię beztlenową. Paneliści reprezentowali zakłady o różnej wielkości, różnym stopniu zaawansowania technologicznego czy innym sposobie postępowania z poszczególnymi frakcjami odpadów. Mimo to udało się wysnuć kilka wspólnych wniosków:
  • zwiększenie ilości wysortowywanych surowców wymaga zastosowania nowoczesnych systemów automatycznych (optoseparatorów) oraz rozwoju selektywnej zbiórki,
  • jedynym logicznym kierunkiem rozwoju RIPOK-ów jest pozyskiwanie energii z odpadów, czyli instalacje fermentacji frakcji biodegradowalnej,
  • nowe rozporządzenie o selektywnej zbiórce nie wnosi do systemu nic pozytywnego, a jedynie generuje dodatkowe koszty,
  • wprowadzanie ważnych przepisów odbywa się „kuchennymi drzwiami” z pominięciem organizacji branżowych (przykład rozporządzenia w sprawie opłat),
  • wbrew oficjalnym informacjom, tzw. „in-house” w sektorze odbioru i zagospodarowania odpadów rozwija się – wiele samorządów jest w trakcie przygotowań do jego wprowadzenia lub czeka na wygaśnięcie dotychczasowych umów,
  • obowiązkowe rozdzielenie umów na zbiórkę odpadów od ich zagospodarowania spowoduje uszczelnienie systemu. Paradoksalnie przeciwna jest temu część samorządów, gdyż wpłynie to na drastyczny wzrost opłat – szczególnie w małych, peryferyjnych gminach, które „przymykają oko” na postępowanie niektórych przedsiębiorców i „znikanie” odpadów.

Zainteresowanie konferencją mile zaskoczyło organizatorów. Dla uczestników spotkania przygotowano aż 120 miejsc siedzących, ale ich liczba okazała się niewystarczająca. Po wspólnym lunchu wieńczącym konferencję, przybyli goście mogli wziąć udział w wyjeździe do Promnika k. Kielc celem zwiedzenia jednego z najnowocześniejszych w Polsce zakładu przetwarzania odpadów. Jest on wyposażony m.in. w instalację sortowniczą SUTCO z optoseparatorami TOMRA i fermenterem firmy STRABAG. Bogaty w wydarzenia dzień zakończył bankiet w Centrum Targowym, podczas którego Rajmund Prusiewicz otrzymał Medal Targów Kielce za najciekawszą aranżację stoiska.

Leave a Reply

Your email address will not be published.