Grupa ENERIS przejmuje kolejne trzy RIPOK-i

Grupa ENERIS przejmuje kolejne trzy RIPOK-i

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęła umowa, w wyniku której wchodząca w skład Grupy ENERIS spółka ENERIS Surowce S.A. obejmie kontrolę nad trzem Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zachodniej części Polski: ZUO International w Kunowicach (woj. lubuskie), Eko-Myśl w Myśliborzu (woj. zachodniopomorskie) oraz ZUO Clean City w Międzychodzie (woj. wielkopolskie). Objęcie pakietu większościowego nie będzie wiązało się ze zmianami personalnymi na poziomie zarządów, kadry menedżerskiej, a także z redukcją zatrudnienia.

W lutym 2015 r., kiedy Grupa ENERIS przejęła kontrolę nad Veolia Usługi dla Środowiska, spółka ENERIS Surowce S.A. dysponowała tylko jednym RIPOK-iem. Obecnie, po 30 miesiącach, spółka posiada już sześć takich instalacji na terenie całej Polski oraz planuje dalsze inwestycje i akwizycje w obszarze zagospodarowania odpadów i recyklingu surowców. – Wspólnie z Grupą ENERIS uzyskamy efekt synergii, który pozwoli na dalszy rozwój usług oraz technologii służących rzeczywistej ochronie środowiska – zwiększaniu poziomów odzysku i recyklingu surowców – powiedział Roger Montulet, prezes zarządu spółek ZUO International, ZUO Clean City i Eko-Myśl. Dołączenie trzech RIPOK-ów do ENERIS Surowce pozwoli również rozwijać projekty związane z odzyskiem energii zawartej w odpadach. – Dzięki połączeniu z Grupą ENERIS zyskamy więcej środków na rozwijanie technologii związanych z wytwarzaniem i zagospodarowaniem paliwa alternatywnego RDF, pochodzącego z odpadów. Jest to szczególnie ważne w kontekście zakazu składowania frakcji kalorycznej oraz przy znacząco wzrastającej opłacie marszałkowskiej – powiedziała Amandine Montulet, prokurent spółek ZUO International, ZUO Clean City i Eko-Myśl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.