ENERIS nie zwalnia tempa – kolejna ważna inwestycja

ENERIS nie zwalnia tempa – kolejna ważna inwestycja

W Siemiatyczach powstanie nowoczesna elektrociepłownia, spełniająca najwyższe standardy ekologiczne. Paliwem dla niej będą zrębki drzewne stanowiące odpad z produkcji leśnej. Nowa instalacja zastąpi wysłużone kotłownie zlokalizowane w zwartej zabudowie miejskiej. „Czyste” ciepło ogrzeje mieszkańców miasta w drugiej połowie 2019 r.

Nowa, biomasowa elektrociepłownia w Siemiatyczach będzie zlokalizowana przy ul. Kościuszki na 2,5 ha działce sąsiadującej z oczyszczalnią ścieków należącej do Przedsiębiorstwa Komunalnego. Ciepło będzie dostarczane do odpowiednich punktów za pomocą nowoczesnych ciepłociągów, a energia elektryczna o napięciu 15 kV – podziemnym kablem elektroenergetycznym. – Uruchomienie nowoczesnej, działającej w kogeneracji elektrociepłowni oznacza wycofanie z użytkowania dotychczasowych, wysłużonych miejskich źródeł ciepła: zlokalizowanych w centrum Siemiatycz kotłowni węglowych i gazowych. Paliwo – zrębki drzewne, będzie pochodzić od lokalnych dostawców prowadzących produkcję leśną. Ważne, że zostanie zachowany zerowy bilans dwutlenku węgla – przyjmuje się bowiem, że emisja do atmosfery ze spalania biomasy leśnej jest równoważona przez naturalny proces fotosyntezy. Z racji usytuowania instalacji, pojazdy dowożące paliwo nie będą stanowić utrudnienia dla mieszkańców – powiedział Grzegorz Maj, członek zarządu ENERIS Siemiatycze.

Należąca do Grupy ENERIS Spółka ENERIS Siemiatycze, odpowiedzialna za budowę i eksploatację elektrociepłowni biomasowej, skompletowała już większość koniecznych dokumentów i zezwoleń, w tym prawomocne pozwolenie na budowę. Obecnie trwa cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców Siemiatycz, na których przedstawiane są założenia inwestycji, jej wpływ na miasto oraz finalny wygląd instalacji, który ma łączyć technologiczną prostotę z elementami charakterystycznymi dla podlaskiej kultury i tradycji. – Praca nad tak nowoczesnym i zaawansowanym technologicznie projektem, jakim jest elektrociepłownia biomasowa w Siemiatyczach, wymaga szeregu skomplikowanych czynności, a także uzyskania dużej liczby zgód, pozwoleń i licencji. Na szczęście etap formalny jest już prawie za nami, a elektrociepłownia wyprodukuje pierwsze megawatogodziny i gigadżule już pod koniec roku 2019. Jestem przekonany, że mieszkańcy Siemiatycz szybko odczują poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie komfortu życia – powiedział Zdzisław Dalach, kierownik projektu ENERIS Siemiatycze.

Leave a Reply

Your email address will not be published.