7. ogólnopolska konferencja „PSZOK – efektywność i funkcjonalność”

7. ogólnopolska konferencja „PSZOK – efektywność i funkcjonalność”

Już po raz siódmy firma Ekorum organizuje ogólnopolską konferencję „PSZOK – efektywność i funkcjonalność”, która tym razem odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2017 roku w Katowicach. Zostanie połączona z dwoma wyjazdami technicznymi: krajowym – wizytacja PSZOK-u w Bielsku-Białej oraz zagranicznym – wizytacja punktów w Wiedniu.
Od kilku lat na barkach polskich gmin ciąży obowiązek utworzenia samodzielnie (bądź z innymi samorządami) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Zorganizowanie takiego miejsca to dla wielu podmiotów nie lada wyzwanie. Trzeba bowiem pogodzić wymagania prawne z potrzebami lokalnej społeczności. Ponadto samorządy, mając na względzie konieczność osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu, to właśnie w PSZOK-ach upatrują szansy na uzyskanie dodatkowych punktów procentowych w tym zakresie. Rodzi się zatem pytanie, w którą stronę pójść, by wizja miejscowych władz nie rozminęła się z lokalnymi uwarunkowaniami. Stąd pomysł, by zorganizować konferencję obejmującą zarówno aspekty prawne, jak też praktyczne czy finansowe tego zagadnienia. Do grona prelegentów zostali zaproszeniu eksperci z branży gospodarki odpadami, instytucji finansujących, prawnicy etc. Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie www.ekorum.pl oraz www.PSZOK.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.