Pierwszy w Polsce dwudrogowy pojazd asenizacyjny do obsługi infrastruktury szynowej

Pierwszy w Polsce dwudrogowy pojazd asenizacyjny do obsługi infrastruktury szynowej

Na potrzeby spółki Tramwaje Warszawskie Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych (PIMB) we współpracy z firmą Meprozet zaprojektował i zbudował unikatowy na skalę kraju pojazd asenizacyjny, który jest zdolny do poruszania się nie tylko po zwykłych drogach, ale również po torach tramwajowych i może pełnić aż trzy funkcje!

Dwudrogowy wielofunkcyjny pojazd asenizacyjny jest przeznaczony do konserwacji i utrzymania w czystości infrastruktury ciągów komunikacyjnych zarówno torowych jak i drogowych. Zastosowane rozwiązania umożliwiają wykorzystywanie go m.in. do podlewania trawników znajdujących się między torami tramwajowymi, mycie pod ciśnieniem rozjazdów, przystanków i innych elementów infrastruktury oraz opróżniania z nieczystości studzienek kanalizacyjnych. Pojazd bazuje na 2­‑osiowym podwoziu MAN TGM o DMC 18 t, napędzanym silnikiem zapewniającym moc 250 KM. Zostało ono poddane modyfikacji, która oprócz drobnych prac przygotowawczych, jak np. przeniesienia zbiornika paliwa, obejmowała montaż ramy pośredniej oraz wózków do jazdy po torach. Te ostatnie są hydraulicznie opuszczane – opierając się o szyny, unoszą cały pojazd. Przy obu kołach tylnej osi wózka znajdują się silniki hydrauliczne, które napędzają pojazd. Maksymalna prędkość jazdy po torach wynosi 20 km/h.

Belki z dyszami natryskowymi są zasilane przez pompę próżniową, która w takim trybie pracy działa jak kompresor – wytwarza w zbiorniku ciśnienie o wartości 0,5 bar.

Zabudowę tworzy 2­‑komorowy zbiornik o pojemności całkowitej 7000 l. W przeciwieństwie do typowych pojazdów asenizacyjnych komora na nieczystości (tylna) jest znacznie mniejsza od komory na czystą wodę – ich pojemność wynosi odpowiednio 1400 i 5600 l. Obie komory są wyposażone w przyłącza hydrantowe do napełniania, ale w przypadku ścieków zasadniczą rolę będzie odgrywała zastosowana pompa próżniowa – oczywiście można ją też wykorzystywać do „tankowania” wody. Wytwarza ona w zbiorniku podciśnienie, które powoduje zasysanie medium. Aby na skutek przepełnienia którejś z komór do pompy nie dostała się ciecz, przy obu zastosowano dwustopniowe zabezpieczenie. Pierwsze z nich stanowi zawór pływakowy zamontowany w górnej części zbiornika. Jeśli ten by nie zadziałał, np. na skutek dostania się jakiejś nieczystości, ciecz trafi do cylindra przelewowego umieszczonego z boku zbiornika. W nim również znajduje się pływak, który przy wzroście poziomu cieczy blokuje jej dalszy przepływ, a więc do pompy.

Pompa próżniowa pełni również rolę kompresora. W takim trybie pracy jest wykorzystywana do opróżniania nieczystości, ale również zasilania dwóch belek z dyszami natryskowymi, zamontowanych po jednej z przodu i z tyłu pojazdu. Mogą one pracować pojedynczo lub jednocześnie. Sterowanie nimi, podobnie jak innymi funkcjami zabudowy, odbywa się z kabiny samochodu.

Pojazd jest jeszcze wyposażony w pompę wysokiego ciśnienia, która zasila lancę umożliwiającą dokładne, ręczne mycie trudnodostępnych miejsc i obiektów. Jest ona podłączona do 0,5­‑calowego węża o długości 20 m, przechowywanego na zwijadle. Zastosowana pompa nie może pracować „na sucho”, dlatego wewnątrz zbiornika przy przedniej dennicy zamontowano pływak, który przy niskim poziomie cieczy powoduje jej automatyczne wyłączenie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.