Konferencja „Zeroemisyjny transport i usługi komunalne”

Konferencja „Zeroemisyjny transport i usługi komunalne”

Każdego roku podczas targów POLECO odbywa się wiele konferencji, debat oraz paneli dyskusyjnych. Jednym z najciekawszych wydarzeń towarzyszących najbliższej edycji będzie konferencja „Zeroemisyjny transport i usługi komunalne – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse”.

Podczas konferencji omówione zostaną rozwiązania niskoemisyjne w sektorze usług komunalnych. Uczestnicy wydarzenia postarają się odpowiedzieć na pytanie – w jakich przypadkach uzasadnione będzie wykorzystanie pojazdów z napędem wodorowym, a w jakich z elektrycznym, czy z CNG?

Organizatorzy wydarzenia chcą rozpocząć dyskusję i wymianę doświadczeń na temat możliwości spełnienia ustawowych wymagań dotyczących transportu zeroemisyjnego. Ustawodawca zaplanował udział pojazdów niskoemisyjnych we flocie użytkowanej przez JST na co najmniej 10%. Taki sam pułap dotyczy podmiotów, które na zlecenie samorządu będą wykonywały zadania związane z usługami komunalnymi.

Jak przygotować się do nowych wytycznych przy braku programów finansowych (dofinansowań) na pojazdy realizujące usługi komunalne? Czy mamy jakieś alternatywy i rozwiązania? Na te i wiele innych pytań postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji.

Program wydarzenia:

Sesja 1. Usługi publiczne a dekarbonizacja floty – kierunki rozwoju

Sesja 2. Nowoczesna infrastruktura jako warunek skutecznej transformacji transportu – optymalizacja i racjonalna organizacja przewozów.

Sesja 3. Warunki prawne i finansowe. Jakie zobowiązania, finansowania i korzyści.

Szczegółowe informacje już wkrótce.

Wstęp na konferencję dla uczestników targów POLECO jest bezpłatny.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

Termin i miejsce konferencji:

19.10.2022, MTP, czteropak, Aleja Lipowa, godz.11:00-14:00

Więcej informacji

Leave a Reply

Your email address will not be published.