Już wkrótce targi Ekotech/Enex 2017

Już wkrótce targi Ekotech/Enex 2017

W 2017 roku targi Ekotech/Enex odbyły się w dniach 30-31 marca. Tym razem zaplanowano je na znacznie wcześniejszy termin, bo 1-2 marca. Ich tematyka pozostanie ta sama, stanowiąc jedno z kluczowych wydarzeń w kalendarzu corocznych imprez dla branży komunalnej i energetyki. Podobnie, jak w ubiegłych latach, na terenie kieleckiego ośrodka wystawienniczego, będzie może zobaczyć wiele maszyn i pojazdów związanych z szeroko pojętą gospodarką odpadami, a także poznać liczne rozwiązania techniczne i technologiczne dotyczące zarządzania energią, odnawialnych źródeł energii itp. Impreza zostanie wzbogacona ciekawymi konferencjami i spotkaniami branżowymi z dużą dawką praktycznej, najbardziej aktualnej wiedzy. Wśród najważniejszych wydarzeń będzie V Forum Gospodarki Odpadami, którego organizatorem jest spółka AK NOVA z Poznania. Ma się ono odbyć pierwszego dnia targów i zostanie zakończone wyjazdem do Promnika w celu zwiedzenia tamtejszego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Wśród tematów, jakie zostaną poruszone w trakcie konferencji są m.in.: „Modernizacja komponentów technologicznych wchodzących w skład instalacji MBP w obecnych warunkach środowiska formalno-prawnego”, Kierunki zmian systemu gospodarki odpadami w kontekście najnowszych i planowanych zmian ustawowych”, „Aktualne i projektowane regulacje europejskie w zakresie frakcji biodegradowalnej oraz ich wpływ na kierunki rozbudowy/modernizacji MBP”, „Odzysk frakcji materiałowych do recyklingu z odpadów komunalnych – kierunki i dynamika rozwoju technologii sortowania w Polsce”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.