Już wkrótce targi EKOTECH

Już wkrótce targi EKOTECH

W dniach 8-9 marca 2023 roku w Kielcach odbędzie się 23. edycja Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Podobnie jak w poprzednich latach będą one doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami oferowanymi dla branży komunalnej. Zakres tematyczny imprezy jest bardzo szeroki, obejmuje 10 głównych działów:

1. Gospodarowanie odpadami

 • odzysk (wykorzystanie) odpadów
 • unieszkodliwianie odpadów
 • zbieranie odpadów
 • transport odpadów
 • segregacja odpadów
 • obróbka odpadów
 • składowanie odpadów
 • gospodarka odpadami komunalnymi

2. Wspomaganie gospodarki odpadami (badania, analizy, projektowanie, realizacja inwestycji)

3. Wyroby dla gospodarki odpadowej

 • uszczelnienia składowiska i powierzchni terenu
 • wyposażenie składowisk
 • wyposażenie sortowni odpadów
 • urządzenia do unieszkodliwiania odpadów
 • kompostowanie odpadów
 • separatory, obróbka osadów ściekowych
 • urządzenia do zmniejszania objętości odpadów
 • pojemniki na odpady
 • urządzenia do transportu, usuwania odpadów

4. Urządzenia do utrzymania czystości ulic, budynków i pomieszczeń

5. Sprzęt do pielęgnacji zieleni

6. Rozwiązania informatyczne

7. Gospodarka wodno-ściekowa

 • uzdatnianie wody
 • projektowanie i wykonanie budowli wodno-kanalizacyjnych
 • oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych
 • termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych
 • urządzenia pomiarowe w gospodarce wodno-ściekowej
 • melioracje, odwodnienia i ochrona przeciwpowodziowa

8. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami 

9. Gospodarka Obiegu Zamkniętego

10. Technologie i środki do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni

Na gości przybyłych w tym czasie do ośrodka wystawienniczego Targi Kielce będzie czekała nie tyko bogata ekspozycja maszyn i urządzeń, ale także ciekawe wydarzenia towarzyszące. Już po raz 10. firma AK Nova zorganizuje Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami (MIFOD), które na stałe wpisało się w program targów i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem branżowych zwiedzających. W spotkaniu biorą udział m.in. przedstawiciele samorządów i administracji rządowej, producenci i dostawcy technologii komunalnych, przedstawiciele organizacji non-profit i eksperci branżowi. Celem forum jest prezentacja aktualnych tematów i zagadnień dotyczących gospodarki odpadowej, poznanie najnowszych planów i przepisów prawnych obowiązujących w branży oraz nowatorskich rozwiązań dotyczących gospodarowania odpadami. Wydarzenie zaplanowano na pierwszy dzień targów, tj. w środę 8 marca.

W tym samym dniu odbędzie się też „Cykl wykładów poświęconych pozwoleniom zintegrowanym oraz działalności w postaci chowu drobiu, trzody chlewnej i bydła”, której organizatorem jest Ekolog Sp. z o.o.

Na drugi dzień targów zaplanowano konferencję „Stacja demontażu pojazdu – działalność i perspektywy rozwoju”. W tym przypadku organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO.

Uczestnictwo w ww. wydarzeniach jest bezpłatne, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o możliwości wzięcia udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie: www.targikielce.pl/ekotech

Leave a Reply

Your email address will not be published.