Innowacje w ochronie środowiska na targach POLECO

Innowacje w ochronie środowiska na targach POLECO

Dekarbonizacja, recykling, gospodarka obiegu zamkniętego, efektywność energetyczna dla branży komunalnej to tylko wybrane tematy, które będą omawiane w Poznaniu podczas targów POLECO. Ofertę wystawienniczą uzupełnią konferencje, aby kompleksowo podjąć najbardziej aktualne zagadnienia.

W dniach 17-19 października br. stolica Wielkopolski stanie się miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń liderów zaangażowanych w ochronę środowiska i klimatu. Na uczestników czeka nie tylko bogata ekspozycja targowa, ale też liczne wydarzenia towarzyszące – wykłady, prelekcje i eksperckie debaty poświęcone kluczowym tematom z zakresu szeroko rozumianej ochrony klimatu i zrównoważonej gospodarki. 

– Poznańskie Targi POLECO to marka z już ponad 30-letnim doświadczeniem. Co roku w wydarzeniu udział bierze kilka tysięcy osób zaangażowanych bądź zainteresowanych tą tematyką. W tym roku spodziewamy się obecności kilkuset firm z kilkunastu krajów, które zaprezentują zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi gospodarki. Co ważne, podczas licznych konferencji, debat, szkoleń i wykładów uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami w biznesie i kształtującymi przyszłość zmianami legislacyjnymi – mówi Paulina Pietrzak, dyrektor targów POLECO.

Targi POLECO to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na innowacyjne rozwiązania adresowane do podmiotów zajmujących się ochroną środowiska. To także kompleksowa oferta dla inwestorów zaangażowanych w budowanie nowoczesnej gospodarki komunalnej. W pawilonach na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich polskie i zagraniczne firmy produkcyjne i usługowe prezentować będą maszyny, urządzenia i technologie przeznaczone dla gospodarki odpadami, techniki komunalnej, recyklingu czy utrzymania czystości i porządku w przestrzeni publicznej. Nie zabraknie rozwiązań wykorzystujących technologie do rewitalizacji i rekultywacji, a także adaptacji do zmian klimatu.

Chociaż do rozpoczęcia POLECO 2023 zostało jeszcze kilka miesięcy, powierzchnia wystawiennicza już zapełnia się firmami oferującymi innowacyjne technologie i produkty. – Jesteśmy przekonani, że zróżnicowana ekspozycja, którą tworzą kluczowe firmy z branży, a także bogaty program wydarzeń towarzyszących, odpowiadający aktualnym wyzwaniom rynkowym, to argumenty, które – jak co roku – przyciągną na POLECO licznych wystawców i zwiedzających z Polski i zagranicy – dodaje Paulina Pietrzak.

Targom POLECO towarzyszyć będzie trzydniowe wydarzenie „Porozmawiajmy o… vol.2”, którego organizatorami są TOMRA, Fundacja Plastics Europe oraz Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Podjęte zostaną następujące ścieżki tematyczne:

  • polski model holistycznego zarządzania zasobami – co zrobić, aby osiągnąć 65% poziomu recyklingu odpadów komunalnych w Polsce,
  • dobre praktyki na rynku recyklingu tworzyw sztucznych,
  • transformacja w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego,
  • transformacja energetyczna – oszczędności na lepszym wykorzystaniu technologii,
  • efektywne zagospodarowanie elektroodpadów oraz tekstyliów,
  • sortowanie odpadów przed spalaniem i składowaniem,
  • możliwości rozwoju przedsiębiorstw z obszaru recyklingu, w tym odzysku i zagospodarowania metali i surowców krytycznych.

Tradycyjnie przed rozpoczęciem Targów POLECO przyznane zostaną Złote Medale MTP. To wyróżnienie przyznawane produktom, usługom i rozwiązaniom, które charakteryzują się najwyższą jakością zastosowanych materiałów, innowacyjnością czy też wytworzone zostały w oparciu o najnowszej klasy technologie. – Zapewne wiele technologii i rozwiązań prezentowanych przez wystawców targów POLECO otrzyma tę szczególną nagrodę. Będą one wyznaczały trendy dla branży i całego przemysłu – zaznacza Paulina Pietrzak.

Targi POLECO odwiedzają najważniejsi decydenci, politycy, przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej, reprezentanci świata nauki, biznesu, branżowych izb i stowarzyszeń, mediów oraz organizacji ekologicznych.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO

17-19.10.2023, Poznań

www.poleco.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.