Porozumienie Scania i SSAB na rzecz bezemisyjnej produkcji stali

Porozumienie Scania i SSAB na rzecz bezemisyjnej produkcji stali

Scania i SSAB podpisały list intencyjny w sprawie dekarbonizacji ogółu dostaw stali, jakie realizuje SSAB na potrzeby produkcji samochodów ciężarowych Scania – do roku 2030. Dostawy stali Fossil-free mają szybko rosnąć – począwszy od zamówień na mniejszą skalę już w 2026 roku. „Zielona” stal będzie mieć newralgiczne znaczenie z perspektywy przejścia na zrównoważony system transportu.

SSAB jest głównym dostawcą stali do produkcji pojazdów Scania. Nowa umowa, będąca kolejnym krokiem w długoletniej współpracy, przewiduje radykalne obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Jednym z najważniejszych uzgodnień jest 100-procentowa dekarbonizacja dostaw. Oznacza to również ambitny plan w ramach koalicji First Movers, której członkami są Scania i SSAB, mający na celu zmniejszenie śladu węglowego w sektorach opierających swoją działalność na paliwach kopalnych. Partnerstwo zobowiązuje Scania i SSAB do wykorzystania swojej pozycji rynkowej w celu kształtowania rynku innowacyjnych, czystych technologii.

Jestem dumny z naszego porozumienia. Celem Scania jest przewodzenie zmianie w kierunku zrównoważonego systemu transportowego. Aby ten plan zrealizować, podejmujemy działania w całym łańcuchu wartości wraz z naszymi partnerami, takimi jak SSAB, który jest liderem w przemysłowej produkcji stali zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – podkreśla Christian Levin, dyrektor generalny Scania.

Z niecierpliwością czekamy na zwiększenie zamówień naszej zielonej stali. Tym samym przyczynimy się do rozwoju bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw. Stal wolna od surowców kopalnych będzie przełomem w transporcie ciężkim. Ma równie wysoką jakość i właściwości jak stal tradycyjna. A skoro produkowana jest w sposób zrównoważony, może być również poddawana recyklingowi – podobnie jak tradycyjna stal – dodaje Martin Lindqvist, dyrektor generalny SSAB.

Wiodąca w branży strategia opracowana przez ekspertów Scania podkreśla cel polegający na znacznym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla (do 2030 roku) w czterech newralgicznych obszarach, odpowiadających za ok. 80% emisji w łańcuchu dostaw: produkcja akumulatorów, stali, aluminium i żeliwa.*

SSAB planuje dostarczać na rynek stal Fossil-free na skalę komercyjną od 2026 roku – a cztery lata później cała działalność firmy stanie się w dużej mierze niezależna od wykorzystania paliw kopalnych. Stal SSAB Fossil-free jest produkowana przy użyciu technologii HYBRIT, która zastępuje węgiel koksujący (tradycyjnie wykorzystywany do produkcji stali na bazie rudy żelaza) energią elektryczną i wodorem – bez użycia surowców kopalnych. Zamiast dwutlenku węgla produktem ubocznym staje się woda.

* Strategia i cele dekarbonizacji łańcucha dostaw początkowo obejmują produkcję Scania w Europie, ale stopniowo będą rozszerzane na Chiny i Amerykę Łacińską.

Leave a Reply

Your email address will not be published.