Podsumowania i plany Daimler Truck

Podsumowania i plany Daimler Truck

W pierwszym pełnym roku działalności firmy jako spółki giełdowej, Daimler Truck Holding AG (Daimler Truck) z powodzeniem realizował swoje strategiczne cele – przewodzenia transformacji w kierunku zrównoważonego transportu oraz zwiększenia rentowności. Firma osiągnęła cele finansowe wyznaczone na rok 2022 i pomimo ograniczeń w dostawach oraz inflacyjnej presji kosztowej pozytywnie patrzy na rok 2023. Daimler Truck wykorzystał silny popyt na swoich kluczowych rynkach pojazdów użytkowych, zwiększając sprzedaż jednostkową, obrót, zysk operacyjny EBIT (przed odliczeniem odsetek i podatków), wolne przepływy pieniężne w działalności przemysłowej oraz zysk na akcję. Sprzedaż samochodów ciężarowych i autobusów w 2022 roku wyniosła na całym świecie 520,3 tys. sztuk, czyli o 14% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku (455,4 tys. sztuk), co stanowi dowód na silną pozycję rynkową Daimler Truck. Pomimo utrzymującego się silnego popytu na kluczowych rynkach oraz wysokiego poziomu zamówień i portfela zamówień, utrudnienia w łańcuchach dostaw nadal wywierały negatywny wpływ na produkcję. Obrót firmy wzrósł w 2022 r. do 50,9 mld euro (+28%, 2021 r.: 39,8 mld euro), wsparty znacznym wzrostem sprzedaży, dobrym poziomem cen, korzystnymi kursami wymiany oraz pozytywnym rozwojem działalności usługowej.

Rok 2022 zaznaczył się również korzystnym rozwojem zysków i rentowności sprzedaży. Skorygowany zysk operacyjny EBIT wzrósł o 55% – do 3959 mln euro (2021: 2552 mln euro). Skorygowana rentowność sprzedaży w działalności przemysłowej wyniosła w 2022 roku 7,7% (2021: 6,1%). Wolne przepływy pieniężne (free cash flow) w działalności przemysłowej zwiększyły się w roku sprawozdawczym o 12%, do 1746 mln euro (2021: 1556 mln euro). Zysk na akcję wyniósł 3,24 euro, co oznacza wzrost o 14% w stosunku do roku 2021. Podsumowując, Daimler Truck osiągnął wyznaczone na rok 2022 cele w zakresie rentowności i zwiększenia marży, pomimo przeszkód wynikających z utrudnień w łańcuchu dostaw.

Udany pierwszy rok działalności firmy jako spółki giełdowej

W pierwszym pełnym roku działalności firmy jako spółki giełdowej, Daimler Truck poczynił znaczący strategiczny postęp w wielu obszarach. Aspirując do miana lidera w dziedzinie zrównoważonego transportu, wprowadzono szereg nowych produktów i usług. Swoją premierę rynkową miało na przykład kilka pojazdów lokalnie bezemisyjnych (ZEV): W Ameryce Północnej do produkcji seryjnej wszedł elektryczny Freightliner eCascadia, natomiast w Niemczech Mercedes-Benz eEconic. Na targach IAA Transportation 2022 akumulatorowo-elektryczny Mercedes-Benz eActros LongHaul wyróżniony został nagrodą „2023 Truck Innovation Award”. W wersji seryjnej eActros LongHaul ma osiągać zasięg około 500 km na jednym ładowaniu akumulatora oraz umożliwiać ładowanie megawatowe. Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (FUSO), spółka zależna Daimler Truck, zaprezentowała w Japonii i Europie nową generację w pełni elektrycznego FUSO eCantera.

Wprowadzono również nowe produkty, które umożliwią dalszy wzrost rentowności – kolejną generację autobusów Setra TopClass i ComfortClass, nowy model autobusu turystycznego Mercedes-Benz Tourrider, zaprojektowany z myślą o rynku północnoamerykańskim i całkowicie nową ciężarówkę do transportu dalekobieżnego – Western Star 57X firmy Daimler Truck North America. Daimler Truck zapowiedział programy restrukturyzacyjne zarówno dla segmentu Mercedes-Benz w Brazylii, jak i dla segmentu Daimler Buses, podkreślając znaczenie działań własnych w celu osiągnięcia poprawy rentowności do 2025 r. Ponadto Daimler Truck ogłosił nawiązanie innowacyjnych partnerstw, między innymi z przedsiębiorstwem Manz, specjalizującym się w zaawansowanej technice inżynieryjnej, a także wspólne przedsięwzięcia infrastrukturalne w dwóch głównych regionach – Ameryce Północnej i Europie – w dziedzinie pojazdów użytkowych z napędem akumulatorowo-elektrycznym i wodorowym. Segment Financial Services kontynuował swój trend wzrostowy; rozpoczął działalność biznesową w ośmiu kolejnych krajach, a pod koniec 2022 roku był aktywny na 15 rynkach. Daimler Truck z powodzeniem wyemitował szereg obligacji na rynku kapitałowym, wspierając tym samym rozwój segmentu Financial Services.

Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck: „Rok 2022 był dla nas rokiem szczególnym, pod wieloma względami pełnym wyzwań – ale przede wszystkim był to udany pierwszy rok dla Daimler Truck jako niezależnej spółki notowanej na giełdzie. Nasze mocne wyniki świadczą o tym, że bardzo dobrze radzimy sobie w aktualnym otoczeniu, zarówno w kontekście skutków wojny Rosji z Ukrainą, utrzymujących się utrudnień w łańcuchu dostaw, jak i wysokiej inflacji. Zrobiliśmy ogromne postępy w uwalnianiu naszego potencjału dochodowego, a także podjęliśmy kolejne ważne kroki w kierunku realizacji naszych aspiracji, aby zyskać pozycję lidera w dziedzinie zrównoważonego transportu i przeciwdziałać zmianom klimatycznym”.

Dywidenda

Zarząd i Rada Nadzorcza w dniu 21 czerwca 2023 r. zamierzają zaproponować Walnemu Zgromadzeniu dywidendę za rok gospodarczy w wysokości 1,30 euro na akcję.

Prognozy firmy na rok 2023

Pomimo trudnych uwarunkowań gospodarczych w 2023 roku, wysokich cen energii i nierzadko napiętej sytuacji w łańcuchach dostaw, Daimler Truck zakłada intensywny rozwój na ważnych dla firmy rynkach zbytu pojazdów użytkowych. Spoglądając na dwa główne regiony – Amerykę Północną i Europę – firma prognozuje, że rynek ciężkich samochodów ciężarowych w obu regionach obejmie od 280 tys. do 320 tys. pojazdów. Na rok 2023 Daimler Truck przewiduje sprzedaż na poziomie od 510 tys. do 530 tys. sztuk pojazdów.

Firma spodziewa się znacznego wzrostu obrotu, sięgającego przedziału między 53 a 55 mld euro w działalności przemysłowej oraz od 55 do 57 mld euro na poziomie koncernu. Daimler Truck oczekuje również wyraźnego wzrostu skorygowanego zysku operacyjnego EBIT. Przewiduje się, że skorygowana rentowność sprzedaży w działalności przemysłowej wyniesie od 7,5% do 9%. Daimler Truck zakłada, że w 2023 roku wolne przepływy pieniężne w działalności przemysłowej ukształtują się na poziomie wyższym niż w roku poprzednim.

Jochen Goetz, dyrektor finansowy Daimler Truck, stwierdził: „Osiągając skorygowany zysk operacyjny EBIT w wysokości około 4,0 mld euro, uczyniliśmy ogromny krok naprzód w wymagającym otoczeniu rynkowym z utrudnieniami w dostawach i inflacją oraz wypracowaliśmy rekordową wartość EBIT dla firmy. Ponadto utrzymaliśmy wysoki wskaźnik konwersji gotówki. Chcemy wypłacić pierwszą dywidendę i wprowadzić atrakcyjną politykę alokacji kapitału. Jesteśmy na ścieżce do osiągnięcia wzorcowej rentowności, ale przed nami jeszcze daleka droga, zwłaszcza w zakresie kosztów, biorąc pod uwagę presję inflacyjną. Nasze prognozy świadczą o tym, że zamierzamy konsekwentnie działać w ramach dostępnych nam środków, zmierzając do poprawy naszej sytuacji finansowej”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.