Zakłady IVECO w Madrycie i Valladolid nagrodzone za redukcję śladu węglowego

Zakłady IVECO w Madrycie i Valladolid nagrodzone za redukcję śladu węglowego

Zakłady IVECO w Madrycie i Valladolid otrzymały gwiazdkę Lean & Green przyznaną przez Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów (AECOC) za zmniejszenie śladu węglowego. Obie fabryki dołączyły do programu Lean & Green w 2016 roku, kiedy uruchomiły plan działania ukierunkowany na redukcję emisji CO2 oraz minimalizację wpływu procesów logistycznych na emisje gazów cieplarnianych, zobowiązując się przy tym zmniejszyć swój ślad węglowy o 20% w ciągu pięciu lat.

Gwiazdka przyznawana przez Lean & Green (największą europejską sieć działającą na rzecz redukcji emisji w łańcuchu dostaw) stanowi potwierdzenie, że oba zakłady wywiązały się z tego zobowiązania. Wyróżnienie to stanowi wymierny wkład w realizację celu IVECO polegającego na osiągnięciu neutralności węglowej w całym łańcuchu wartości, a także istotny krok w kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Zakład w Madrycie zajmuje się produkcją całej gamy ciężkich pojazdów IVECO przeznaczonych na rynki globalne i zatrudnia 2850 osób. W zakładzie w Valladolid pracuje około 1000 osób. Produkowany jest w nim model lekkiego pojazdu użytkowego Daily jako podwozia ciężarowe z manualną i automatyczną skrzynią Hi-Matic. Ponadto zakład produkuje i lakieruje również kabiny przeznaczone do produkcji ciężkich pojazdów w madryckim zakładzie.

Środki wdrożone w obu zakładach, mające na celu zredukowanie ich śladu węglowego, obejmowały emisje bezpośrednie (Zakres 1), emisje pośrednie (Zakres 2) oraz wydajność transportową (Zakres 3), rzutując na większość procesów produkcyjnych. Inspiracją dla wielu podjętych działań były pomysły pracowników obu zakładów. Działania z Zakresu 1 i Zakresu 2 koncentrowały się na redukcji zużycia gazu ziemnego i energii elektrycznej przez zakłady dzięki projektom z zakresu fotowoltaiki, instalacji rekuperatorów ciepła, wytwarzania energii z wykorzystaniem konwersji fototermicznej oraz dywersyfikacji źródeł ciepła. Działania dotyczące Zakresu 3 obejmowały m.in. optymalizację tras dostaw, aby umożliwić pełne wykorzystanie ładowności pojazdów ciężarowych, opracowanie nowych modeli kontenerów dla optymalizacji załadunku, wykorzystanie technologii RFID w celu udoskonalenia zasobów i ograniczenia zbędnych transportów ekspresowych.

Leave a Reply

Your email address will not be published.