Pronar w gronie „Orłów Innowacji”

Pronar w gronie „Orłów Innowacji”

Firma Pronar znalazła się wśród laureatów prestiżowego konkursu „Orzeł Innowacji” organizowanego przez redakcję „Rzeczpospolitej” pod patronatem Ministerstwa Rozwoju. Kapituła plebiscytu wyróżniła Mobilny Rozdrabniacz Szybkoobrotowy Pronar MRS 1.53 jako innowacyjne rozwiązanie dedykowane branży recyklingowej.

Ideą samego konkursu jest m.in. wyłonienie przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe, wprowadzając na rynek nowe produkty oraz usługi i osiągają dzięki nim sukcesy biznesowe. W przypadku wyróżnionego MRS 1.53 jego wdrożenie poprzedzały liczne badania wykonywane m.in. przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Pronaru. Efektem połączenia prac badaczy i konstruktorów stał się produkt będący – jak napisała „Rzeczpospolita” – odpowiedzią na jedno z wyzwań współczesnej branży recyklingowej, która potrzebuje rozwiązań pozwalających na wydajne przetwarzanie odpadów zielonych, drewna lub odpadów drewnianych przeznaczonych do wytwarzania biomasy lub dodawania do kompostu, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów transportu samych odpadów do miejsca przeróbki. Mobilny – jak sama nazwa wskazuje – charakter wyróżnionego rozdrabniacza pozwala na szybki transport z jednego miejsca pracy na drugie. Z kolei kompatybilność z pozostałymi rozwiązaniami z rodziny recyklingowej Pronaru pozwala wkomponować MRS 1.53 w łatwe do przewożenia linie przetwarzania odpadów, w skład których wchodzić mogą mobilne przesiewacze i rozdrabniacze wolnoobrotowe oraz przenośniki taśmowe.

MRS 1.53 jest pierwszym szybkoobrotowym rozdrabniaczem w grupie mobilnych maszyn recyklingowych Pronaru. Poza rynkiem krajowym, kilka egzemplarzy rozpoczęło już pracę we Francji, Wielkiej Brytanii i państwach Beneluksu. Maszyny recyklingowe producenta z Narwi są dziś obecne w kilkudziesięciu krajach świata, w tym również tak odległych jak Korea Południowa, Australia, Chiny, Japonia, Meksyk, Chile czy USA. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.