Wyjątkowe możliwości przesiewacza LEPTON 5100

Wyjątkowe możliwości przesiewacza LEPTON 5100

Ropa Polska jest kojarzona z olbrzymimi kombajnami do buraków, ale wkrótce ma szansę na popularność w branży komunalnej. To za sprawą unikatowego przesiewacza Lepton 5100, który jest dostępny w ofercie firmy od początku 2020 r. i pozwala na otrzymanie w jednym przejściu materiału aż pięciu frakcji!

Z czego wynika rozszerzenie oferty o taką maszynę? Producentem przesiewacza Lepton 5100 jest firma Alzinger Maschinenbau GmbH. Jej właścicielem został niedawno główny konstruktor firmy Albach Maschinenbau AG, z którą Ropa współpracuje od wielu lat, m.in. w zakresie sprzedaży produkowanych przez nią rębaków do drewna. Nabywcy tych maszyn oraz klienci firmy Alzinger Maschinenbau GmbH zajmujący się np. biomasą często sygnalizowali potrzebę segregowania różnych materiałów na kilka frakcji. Stąd zrodził się pomysł na wprowadzenie do oferty przesiewacza umożliwiającego wyseparowanie w jednym przejściu materiału nawet pięciu frakcji. Projekt maszyny powstał cztery lata temu, ale jej obecna, udoskonalona wersja z oznaczeniem Lepton 5100 zadebiutowała na rynku w 2020 r.

Podstawowe elementy przesiewacza Lepton 5100: 1) górny pokład z regulacją nachylenia w zakresie 3­‑45°, 2) dolny pokład regulowany w zakresie od 2 do 40°, 3) wanna zasypowa o pojemności 5 m3, 4) silnik spalinowy i generator prądu.

Zasadniczymi zespołami roboczymi nowego przesiewacza są dwa pokłady z walcami tarczowymi, które obracają się z prędkością regulowaną od 0 do 313 obr./min. Oba mają czynną powierzchnię równą 7,4 m2. Pierwszy pokład (górny) składa się z 19 walców wyposażonych w tarcze, których odległość wynosi od 17 do 34 mm. Jego nachylenie można regulować w zakresie 3­‑45°. Drugi pokład umieszczony poniżej tworzy 29 walców. W tym przypadku odległość tarcz wynosi od 6,5 do 13 mm, natomiast nachylenie całego zespołu jest zmieniane w zakresie 2­‑40°. Dwa pokłady i regulacja ich nachylenia umożliwiają rozdzielenie materiału na łącznie pięć frakcji, wykorzystując różnice wielkości, formy i ciężaru właściwego separowanych cząstek.

Stosując maszynę Lepton 5100 można otrzymać jednorodny materiał o pożądanej frakcji i bez kłopotliwych zanieczyszczeń, np. w postaci skrawków folii.

Maszyna Lepton 5100 jest w stanie rozdzielać różne materiały na kilka frakcji, co jednocześnie oznacza możliwość wyseparowywania kłopotliwych zanieczyszczeń, np. w postaci skrawków foli. Stanowią one poważny problem przy produkcji kompostu, ponieważ odpady zielone często gromadzi się w plastykowych workach. Potem są rozdrabniane z materiałem wsadowym i trudno się ich pozbyć, co obniża jakość produktu końcowego. Odseparowane skrawki foli są odprowadzane specjalnym odciągiem np. do zamkniętego kontenera, zapobiegając rozpraszaniu zanieczyszczeń po placu roboczym.

Dzięki szerokim możliwościom nowy przesiewacz może być atrakcyjną propozycją dla wielu instalacji komunalnych. Znakomicie nadaje się bowiem do pracy z bioodpadami, zrębką drzewną, kompostem, torfem itp., pozwalając na uzyskanie idealnie czystego materiału o pożądanej wielkości frakcji.

Przesiewacz Lepton 5100 został zabudowany na 2­‑osiowym podwoziu, które można agregować np. z ciągnikiem rolniczym. Masa całkowita maszyny wynosi 18 t. Prawidłowe ustawienie w miejscu pracy ułatwiają dwie stopy podporowe i elektroniczna poziomica.

Maszyna Lepton 5100 ma postać 2­‑osiowej przyczepy, dzięki czemu łatwo ją przemieszczać w obrębie obszaru roboczego, jak i między miejscami pracy oddalonymi od siebie o setki kilometrów (może być ciągnięta z maksymalną prędkością 80 km/h). To ważna zaleta dla firm usługowych i zajmujących się wynajmem sprzętu, ponieważ mogą realizować zlecenia na terenie całego kraju. Oba pokłady oraz wszystkie przenośniki taśmowe są napędzane za pomocą silników elektrycznych. Zasila je 80­‑kilowatowy generator prądu, którego źródłem napędu jest jednostka spalinowa o mocy 100 kW.

Leave a Reply

Your email address will not be published.