TDS 825 – nowy wolnoobrotowy rozdrabniacz Terex Ecotec

TDS 825 – nowy wolnoobrotowy rozdrabniacz Terex Ecotec

Jeszcze do niedawna gama rozdrabniaczy do odpadów oferowana przez Terex Ecotec obejmowała jedną maszynę wolnoobrotową (TDS 820), jedną średnioobrotową (TDS V20) i dwie szybkoobrotowe (TBG 620 i TBG 630). W 2019 r. została rozszerzona o nowy model rozdrabniacza wolnoobrotowego, reprezentujący całkowicie nowy poziom wydajności.

Mowa o rozdrabniaczu dwuwałowym TDS 825, którego masa eksploatacyjna wynosi 46,5 t. Jest on cięższy od dotychczas oferowanej maszyny TDS 820 aż o 19 t. Dzięki wysokiej wydajności znakomicie nadaje się do pracy na dużą skalę z bardzo różnymi materiałami, takimi jak np. odpady komunalne, wielkogabarytowe, przemysłowe, zielone, drewniane, korzenie czy pnie. Szerokie spektrum zastosowań to również zasługa konfigurowanych programów rozdrabniania, pozwalających na łatwe dostosowanie maszyny do konkretnych warunków pracy i tym samym osiągnięcie maksymalnej produktywności. Nowy model ma napęd hydrostatyczny, który jest mniej podatny na zanieczyszczenia i umożliwia dwukierunkowe rozdrabnianie. Z kolei niezależne przekładnie zapewniają indywidualny napęd każdego wału, co zapobiega nawijaniu się sznurków, kabli czy stalowych linek i poprawia skuteczność cięcia materiałów. W przypadku zablokowania wałów operator ma możliwość sterowania nimi ręcznie (za pomocą pilota radiowego), doprowadzając np. do zmiany ułożenia „kłopotliwego” przedmiotu w komorze załadunkowej. Zastosowane wały są jednoczęściowe, a ich długość wynosi 2,5 m. W komorze roboczej, bezpośrednio pod wałami, znajduje się wymienna belka krusząca. Jest ona odpowiedzialna za wielkość frakcji wyjściowej, ale jednocześnie chroni przenośnik taśmowy przed uszkodzeniami, które mogłyby spowodować duże kawałki materiałów. Do wyboru są trzy rodzaje takiej belki: gładka, z krótkimi zębami oraz z długimi. Jej zmiana nie zajmuje dużo czasu i jest bardzo łatwa, m.in. za sprawą wygodnego dostępu do komory roboczej poprzez duże drzwi boczne.

W rozdrabniaczu TDS 825 nadstawki zwiększające pojemność komory załadunkowej są podnoszone za pomocą siłowników hydraulicznych.

Nową maszynę napędza silnik wysokoprężny Scania V8 DC16 o mocy 770 KM. Aby w pełni wykorzystać jego osiągi, zastosowano dużą wannę zsypową, gwarantującą stałe, odpowiednie podawanie materiału do rozdrabniania. Czas cyklu wywrotu można łatwo dostosować do rodzaju przetwarzanych odpadów, dostępna jest też funkcja ręcznego sterowania podnoszeniem zsypu za pomocą panelu obsługowego na maszynie lub pilota. Efektywne korzystanie z rozdrabniacza ułatwiają również hydraulicznie rozkładane nadstawki komory załadunkowej. Pozwalają one na zwiększenie jej pojemności, co eliminuje konieczność powolnego opróżniania łyżki. Ładowarka może być w tym czasie wykorzystana do odbioru rozdrobnionego materiału. W maszynie TDS 820 magnetyczny separator nadtaśmowy jest podnoszony i opuszczany mechanicznie, w taki sam sposób odbywa się również regulacja odległości urządzenia od przenośnika. W przypadku nowej maszyny operacje te są realizowane hydraulicznie. Mniejsza przestrzeń między separatorem a taśmociągiem zwiększa skuteczność wydzielania ferromagnetyków, natomiast większa jest stosowana przy dużej przepustowości maszyny.

Odpowiednio długi i ustawiany pod dużym kątem przenośnik odprowadzający pozwala na usypywanie wysokich pryzm, a tym samym rzadszy podjazd ładowarki.

Podobnie jak rozdrabniacz TDS 820 nowy model jest oferowany na solidnym podwoziu gąsienicowym. Ogranicza ono całkowitą wysokość maszyny, zapewnia dobrą stabilność nawet na podłożu o mniejszej nośności i pozwala na łatwe przemieszczanie rozdrabniacza w obrębie zakładu, bez konieczności angażowania np. ładowarki czy ciągnika.

Rozdrabniacz TDS 820 tak jak pozostałe maszyny Terex Ecotec jest dostępny w Polsce za pośrednictwem autoryzowanego dealera – firmy EWPA z podpoznańskich Komornik. Oprócz sprzedaży maszyn spółka zapewnia kompleksowe usługi posprzedażowe, zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.

Zewnętrzny przenośnik jest składany na maszynę, ograniczając całkowitą długość rozdrabniacza w konfiguracji transportowej.

O firmie Terex Ecotec

Terex Ecotec stanowi część grupy Terex Materials Processing specjalizującej się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych urządzeń do obróbki drewna, przetwarzania biomasy i recyklingu. Przejęcia Continental Biomass Industries oraz Neuson Ecotec Environmental Technology, w połączeniu z odpowiednią strategią badań i rozwoju spowodowały, że Terex Ecotec dysponuje obecnie światowej klasy gamą urządzeń mobilnych. Rozbudowane portfolio produktów obejmuje: rozdrabniacze wolno­‑, średnio­‑ i wysokoobrotowe, przesiewacze bębnowe, przerzucarki kompostu oraz koparki do prac przeładunkowych. Gęsta sieć profesjonalnych dystrybutorów gwarantuje klientom pełne wsparcie niezbędne do maksymalizacji produkcji i ograniczenia przestojów.

Leave a Reply

Your email address will not be published.