Kruszarki i przesiewacze EvoQuip

W kruszarkach Bison i Cobra istnieje możliwość zastosowania dodatkowego przenośnika, który odprowadza spod komory zasypowej najdrobniejszą frakcję w postaci piasku. Na zdjęciu model Cobra 230R, czyli w wersji z przenośnikiem nawrotnym.

W branży komunalnej firma EWPA jest kojarzona przede wszystkim z produktami Case Construction, Terex Ecotec oraz Merlo, ale w jej ofercie są również dostępne kompaktowe kruszarki i przesiewacze należącej do Grurpy Terex marki EvoQuip. Maszyny te bardzo dobrze trafiają w aktualne i przyszłe potrzeby gospodarki odpadami.

Rozwiązania EvoQuip pozwalają na przetwarzanie wielu rodzajów materiałów budowlanych i porozbiórkowych, asfaltu, gruzu betonowego, popłuczyn betonowych oraz segregowanie produktów na różne frakcje wielkościowe. Powstałe surowce wtórne można wykorzystać na miejscu lub zagospodarować w inny sposób. W takich procesach zmniejsza się też objętość materiału i staje się on bardziej jednorodny, co ułatwia transport i ogranicza jego koszty. Ale jest jeszcze jeden istotny argument przemawiający za inwestycją w maszyny EvoQuip. Z dniem 1 stycznia 2025 r. wejdą w życie przepisy zobowiązujące do selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i porozbiórkowych w podziale na co najmniej 6 frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegła, płytki i wyroby ceramiczne oraz kamienie. Jeśli wytwórca tych materiałów nie dokona wstępnej segregacji, odpady nie powinny być odebrane z placu robót, a gdy zostaną odebrane nieselektywnie, na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara administracyjna.

Dzięki niewielkim gabarytom, kruszarka szczękowa Bison 35 może pracować nawet pośród miejskiej zabudowy.

Sprzęt marki EvoQuip to maszyny o masie eksploatacyjnej do ok. 30 t. Gamę kruszarek tworzy 8 modeli, które dzielą się  na szczękowe (seria Bison) oraz udarowe (seria Cobra). Jakie są główne różnice między niemi? Urządzenia szczękowe ścinają i zgniatają materiał pomiędzy dwiema szczękami – stałą i ruchomą. Mają one stosunkowo prostą konstrukcję, a jednocześnie najszerszy zakres zastosowań. Korzystając z nich można kruszyć zarówno surowce miękkie jak i twarde, w tym zanieczyszczone (np. zbrojeniem) do postaci grubo- i średnioziarnistej. W przypadku drugiego rodzaju kruszarek, rozdrabnianie następuje poprzez uderzanie w materiał wirującymi elementami roboczymi oraz przy jego odbijaniu od nieruchomych płyt korpusu. Takie maszyny pracują głównie z surowcami miękkimi i pozwalają uzyskać bardzo drobną frakcję końcową.

Maszyna Colt 1000 to jeden z większych przesiewaczy EvoQuip, przeznaczony do bardziej wymagających zastosowań.

Najmniejszą kruszarką szczękową EvoQuip jest model Bison 35 o masie ok. 3,4 t, zapewniający wydajność do 30 t/h. Ofertę zamyka maszyna Bison 280, dla której analogiczne parametry wynoszą odpowiednio 28 t i 200 t/h. Na uwagę zasługuje kruszarka Bison 160 Hybrid. Jej podzespoły są napędzane elektrycznie za pomocą generatora połączonego z silnikiem spalinowym. Dzięki temu jednostka diesla pracuje pod stałym obciążeniem, co przekłada się na jej większą trwałość i oczywiście niższe zużycie paliwa. Gamę kruszarek udarowych rozpoczyna model Cobra 230 o masie 24 t i wydajności do 250 t/h. Największy model Cobra 290 waży blisko 28 t, a jego przepustowość sięga 290 t/h. Maszyny Cobra 230 i Cobra 290 występują jeszcze z oznaczeniem „R”. To wersje wyposażone w przenośnik nawrotny, który umożliwia ponowne skierowanie frakcji niedokruszonej do komory zasypowej. W porównaniu ze standardowymi odmianami kruszarki te są cięższe o ok. 5,5 t.

W przesiewaczach serii Harrier pokłady robocze znajdują się bezpośrednio pod komorą zasypową, co pozwoliło na znaczące ograniczenie długości tych maszyn.

Jeśli chodzi o przesiewacze, do wyboru również jest 8 maszyn. Większość, bo aż 7 modeli to maszyny dwupokładowe, umożliwiające rozdział materiału na trzy frakcje. Trzon oferty stanowi seria Colt. Najmniejszy przesiewacz Colt 600 ma masę eksploatacyjną 12 t i wydajność godzinową równą 280 t. Gamę zamyka 34-tonowy Colt 1600 zapewniający przepustowość aż 600 t/h. Gdy praca musi odbywać się w ograniczonej przestrzeni, optymalnym rozwiązaniem mogą być maszyny Harrier 220 i Harrier 750. Wynika to z ich kompaktowej budowy osiągniętej m.in. poprzez umieszczenie pokładów przesiewających tuż pod komorą załadunkową. Pierwszy model ma masę 3,3 t i wydajność 80 t/h, w drugim te parametry wynoszą odpowiednio 19 t i 600 t/h. Uzupełnieniem oferty są przesiewacze Falcon 1220 i Falcon 1230 przeznaczone głównie do pracy w żwirowni. Ostatnia maszyna jest 3-pokładowa i pozwala na uzyskanie aż 5 frakcji.

Firma EWPA nie tylko sprzedaje maszyny EvoQuip, ale również zapewnia ich wynajem. W aktualnej ofercie znajduje się kruszarka szczękowa Bison 120 i przesiewacz pokładowy Colt 600.

Karol Wójtowicz

Leave a Reply

Your email address will not be published.