IV edycja konkursu PRODUKT W OBIEGU

IV edycja konkursu PRODUKT W OBIEGU

Twój produkt, projekt albo usługa są innowacyjne i ekologiczne? Wpisują się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym? Są zaprojektowane zgodnie z zasadą circular economy? Jeśli tak to konkurs właśnie dla Ciebie. Celem prestiżowego konkursu Ministra Klimatu PRODUKT W OBIEGU jest promowanie i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Konkurs przeznaczony jest dla producentów, projektantów, dystrybutorów oraz usługodawców.

Do konkursu można zgłaszać projekty, które wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. w ideę minimalizacji wpływu na środowisko wytworzonych produktów przez takie ich zaprojektowanie i wybór materiałów, który umożliwi ich powtórne wykorzystanie. Projektowane rozwiązanie dla danego produktu ma umożliwić jego ponowne włączenie do obiegu – po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie.

Produkty finalistów zostaną zaprezentowane w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO w dniach 21-23 października 2020 r. Konkurs jest bezpłatny. Termin zgłoszeń upływa 11 września 2020 r. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.poleco.pl, wypełniony trzeba przesłać na adres poleco@grupamtp.pl Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Klimatu, a finansuje go NFOŚiGW.

Dodatkowe informacje i regulamin konkursu są dostępne na stronach:
www.poleco.pl

www.gov.pl/klimat/konkursy

Leave a Reply

Your email address will not be published.