Scania na szczycie klimatycznym w Katowicach

Scania na szczycie klimatycznym w Katowicach

Naszą wizją w Scania jest przewodzenie zmianie w kierunku zrównoważonego systemu transportowego – powiedział Mathias Carlbaum, wiceprezes Scania CV AB, podczas swojego wystąpienia na COP24 w Katowicach. Tym samym potwierdził gotowość firmy do spełnienia warunków umowy paryskiej, aby ograniczyć globalne ocieplenie.

– Transport odpowiada za 14% globalnej emisji CO2, dlatego jako Scania możemy przyczynić się do jej ograniczenia. Obecnie pojazdy ciężarowe wykonujące transport wykorzystują średnio jedynie 60% swojej przestrzeni załadunkowej. Dzięki naszym systemom pozwalającym na monitoring i zdalną diagnostykę floty, możemy znacznie poprawić dyspozycyjność i efektywność jej wykorzystania. Tym samym możemy zmniejszyć koszty operacyjne firmy transportowej z korzyścią dla środowiska naturalnego. Nasze podejście do zrównoważonego transportu opiera się na trzech filarach: efektywności energetycznej, paliwach alternatywnych i elektryfikacji oraz na inteligentnym i bezpiecznym transporcie. Jeśli chcemy odnieść sukces, musimy wdrożyć nowe technologie. Aby było to możliwe, musimy współpracować i łączyć siły między różnymi sektorami – dodaje Mathias Carlbaum, występując na panelu podczas Dnia Elektromobilności. Przesłanie to doskonale wpisuje się w hasło przewodnie tegorocznego szczytu: „Changing together”.

Mając na uwadze cele zrównoważonego transportu, przedstawiciele Scania z zadowoleniem przyjmują strategiczną, długoterminową wizję Komisji Europejskiej, w której państwa członkowskie UE przed końcem 2050 r. będą neutralne dla klimatu. Jak twierdzi Komisja Europejska, UE potrzebuje kompleksowych ram regulacyjnych obejmujących działania w zakresie czystych technologii dzięki lepszym standardom w zakresie emisji CO2 oraz przy wdrażaniu wykorzystania paliw o niskiej zawartości węgla.

Elektryfikacja i paliwa alternatywne

Zdaniem przedstawicieli Scania wymaga to postępu w elektryfikacji, a jednocześnie szerszego wykorzystania paliw alternatywnych. – Biorąc pod uwagę czas, w którym powinna nastąpić zmiana, nie możemy nadal korzystać z węgla kopalnego przez kolejne dziesięć lal. Musimy szybko wdrożyć rozwiązania w zakresie transportu wolnego od emisji CO2, które są już dostępne. Odpowiednia technologia została już przetestowana – powiedział Mathias Carlbaum. W nadchodzącym dziesięcioleciu pojazdy ciężarowe będą coraz bardziej zelektryfikowane, początkowo będą wykorzystywane najczęściej jako hybrydy. Tymczasem działają już autostrady elektryczne, stanowiące bardzo obiecującą alternatywę dla węgla. Scania jest zaangażowana w tego typu projekty w Szwecji, Niemczech i we Włoszech.

Transport przyszłości

Biorąc pod uwagę, że zelektryfikowany ciężki transport prawdopodobnie nie będzie w pełni dostępny i przystępny cenowo przez najbliższe lata, należy w coraz większym stopniu wykorzystywać paliwa alternatywne. W ofercie Scania znajduje się największa na rynku gama silników zasilanych paliwami alternatywnymi, co pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla o 90%. Pojazdy Scania na gaz są zasilane metanem. Oznacza to, że zarówno biogaz, jaki i gaz ziemny (LNG lub CNG), mogą być wykorzystywane równolegle, zaś samo przejście z jednego paliwa na drugie jest proste do wykonania. Oba rodzaje gazu są również dostępne w formie sprężonej lub skroplonej. – Posiadamy rozwiązania dostępne tu i teraz, również dla polskich klientów. Optymalizując transport i mobilność w inteligentny sposób, wykorzystując digitalizację i automatyzację oraz paliwa alternatywne, możemy ograniczyć marnotrawstwo w transporcie i zadbać o środowisko – komentuje Harald Woitke, dyrektor generalny Scania Polska S.A.

Badanie Scania

Metody redukcji emisji CO2 przez branżę transportową zostały przedstawione w badaniu „Pathways”, opublikowanym przez Scania w połowie 2018 r. W ramach badania przeanalizowano branżę transportową metodą prognozowania wstecz, co doprowadziło do opracowania czterech scenariuszy. W badaniu przedstawiono również oczekiwania wobec innych sektorów oraz pozostałych partnerów w całym ekosystemie.

W ramach podjętych działań na rzecz ochrony klimatu przedstawiciele Scania utworzyli też koalicję z innymi czołowymi firmami. W dyskusji, która odbyła się w siedmiu miastach na całym świecie wzięły udział m.in. przedstawiciele takich firm, jak: ABB, BP, IKEA, Fortum, Fujitsu Nordea, Philips, Volkswagen i Yara.

Konferencja COP24 potrwa do 14 grudnia i będzie w niej uczestniczyć ok. 30 tys. osób, w tym politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz świata nauki i biznesu z kilkudziesięciu krajów.

Leave a Reply

Your email address will not be published.