Rozbudowa i modernizacja instalacji gospodarki odpadami w czasach kryzysu

Rozbudowa i modernizacja instalacji gospodarki odpadami w czasach kryzysu

W ostatnich latach system gospodarki odpadami komunalnymi przechodzi gruntowną zmianę. U podstaw tych przeobrażeń leży m.in. potrzeba dostosowania go do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Bez wątpienia gros tych zmian odnosi się do instalacji komunalnych służących przetwarzaniu odpadów. Już dziś, by stać się konkurencyjnymi na rynku, zarządzający tymi obiektami powinni myśleć o ich rozbudowie i modernizacji. Stąd pomysł, by zorganizować konferencję, która swą merytoryką obejmowałaby zarówno prawne aspekty tego zagadnienia, jak też praktyczne czy finansowe.

Firma EKORUM już po raz szósty zaprasza przedstawicieli branży odpadowej na ogólnopolską konferencję „Rozbudowa i modernizacja instalacji gospodarki odpadami”. Tym razem motywem przewodnim będzie podnoszenie efektywności zakładów oraz gospodarowanie odpadami w cieniu kryzysu. W gronie prelegentów znaleźli się branżowi eksperci, przedstawiciele instytucji finansujących, prawnicy oraz praktycy. Ich wykłady, a także przewidziane w programie konferencji dyskusje mają stać się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w temacie eksploatacji zakładów przetwarzających odpady. Podczas wydarzenia poruszone będą m.in. zagadnienia dotyczące potrzeb inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami w perspektywie krótko- i średniookresowej, planowanych zmian legislacyjnych oraz obecnej sytuacji na rynku odpadów: wzrostu ilości odpadów komunalnych, kosztów ich zagospodarowania, niestabilnego rynku surowców wtórnych, rosnących kosztów zagospodarowania frakcji kalorycznej czy wprowadzenia Bazy Danych o Produktach oraz Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów.

Uzupełnieniem tego wydarzenia będzie wizytacja dwóch toruńskich obiektów: Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Zakładu Recyklingu Odpadów Opakowaniowych.

Więcej informacji: www.ekorum.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.