Poziomy odzysku i recyklingu – założenia a realia

Poziomy odzysku i recyklingu – założenia a realia

Firma Ekorum organizuje po raz drugi ogólnopolską konferencję „Poziomy odzysku i recyklingu odpadów”, która odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 r. w Szczecinie. Polski system gospodarki odpadami od wielu lat przechodzi zmiany, których celem jest dostosowanie się do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów krajowych i unijnych, nakierowanych na uzyskanie określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, do 2020 r. Polska powinna osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Mówiąc o perspektywach w segregacji odpadów „u źródła”, nie można zapomnieć o Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022. Wedle jego zapisów na pierwszy plan wysuwa się właśnie recykling.

Podczas październikowej konferencji będzie można wysłuchać nie tylko spostrzeżeń i wniosków samorządów odnośnie uzyskania poziomów odzysku i recyklingu, ale również zapoznać się z przykładami wzorcowego podejścia do ww. kwestii. Dodatkowo poruszone zostaną kwestie uzyskiwanych poziomów odzysku w powiązaniu z funkcjonującymi na terenie gmin instalacjami przetwarzania (sortowni, typu MBP, spalarni) oraz PSZOK-ów. Dopełnieniem wydarzenia będzie możliwość zwiedzenia nowo otwartego Ekoportu w Szczecinie oraz planowanej do przekazania do eksploatacji jesienią br. spalarni odpadów w tym mieście. Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie www.ekorum.pl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.