Ogólnopolski zjazd RIPOK 2018

Ogólnopolski zjazd RIPOK 2018

Już za niecały miesiąc odbędzie się kolejna edycja największej konferencji przeznaczonej głównie dla zarządców regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), ale również dostawców technologii, firm odbierających odpady oraz instytucji związanych z szeroko pojętą gospodarką odpadami. A jest o czym rozmawiać! Od lat polski system gospodarki odpadami przechodzi zmiany, których celem jest dostosowanie go do coraz bardziej restrykcyjnych w tym zakresie przepisów krajowych i unijnych, nakierowanych m.in. na uzyskanie określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Obowiązujące od zeszłego roku rozporządzenie w sprawie selektywnej zbiórki zapoczątkowało lawinę kolejnych zmian w prawie „odpadowym”. Niedawno opublikowano znowelizowaną ustawę o odpadach, nowe przepisy dotyczące Inspekcji Ochrony Środowiska, a posłowie pracują już nad modyfikacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisami wykonawczymi do ustawy o odpadach. Te ostatnie, niestety, wiążą się dla RIPOK-ów z poniesieniem ogromnych nakładów finansowych.

Jak odnaleźć się w tym gąszczu przepisów, by uzyskać narzucone prawem wytyczne? Co grozi Polsce za niewywiązanie się z tych obowiązków? Planowany Zjazd RIPOK 2018 ma na celu rozwiać wszelkie wątpliwości w tym zakresie. W programie listopadowego wydarzenia, które odbędzie się w dniach 7-9 listopada w Arłamowie znajdą się prelekcje prawników, ale nie zabraknie też spostrzeżeń i wniosków zarządców RIPOK-ów odnośnie nowego prawa. Nie mniej istotna będzie też ocena ekspertów w tym obszarze. Uroczystą kolacje uświetni występ zespołu PIERSI. Zjazd zakończy wyjazd studyjny do spalarni odpadów w Rzeszowie. Szczegółowe informacje o wszystkich najbliższych konferencjach organizowanych przez firmę EKORUM można znaleźć pod adresem: http://www.ekorum.pl/pl/aktualna-oferta

Leave a Reply

Your email address will not be published.