„Kontrole i kary, pozwolenia zintegrowane w gospodarce odpadami”

„Kontrole i kary, pozwolenia zintegrowane w gospodarce odpadami”

W ostatnich latach system gospodarki odpadami komunalnymi przechodzi gruntowną zmianę. U podstaw tych przeobrażeń leży m.in. potrzeba dostosowania go do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Niestety, w polskiej gospodarce odpadami wciąż mamy do czynienia z licznymi patologiami, które mogą zaprzepaścić szansę na uzyskanie wytyczonych celów, a co za tym idzie – narazić nasz kraj na płacenie kar za nieosiągnięcie wytycznych wskazanych w europejskich dyrektywach. Naprzeciw tym problemom stanął ustawodawca, który znowelizował kilka ustaw, w tym o Inspekcji Ochrony Środowiska, nadając inspektorom nie tylko szersze kompetencje, ale również wyposażając ich w dodatkowe narzędzia, które mają zminimalizować ryzyko szerzenia się patologii. Podczas ogólnopolskiej konferencji „Kontrole i kary, pozwolenia zintegrowane w gospodarce odpadami” będzie można wysłuchać referatów poświęconych nie tylko prawnym aspektom tego zagadnienia, ale również dostosowaniu zakładów do znowelizowanych zapisów ustawy o odpadach oraz BAT. Dodatkowo zostaną zorganizowane dyskusje z udziałem przedstawicieli wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz reprezentantów urzędów marszałkowskich z różnych województw. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-21.02.2019 w Toruniu. Więcej szczegółów na www.ekorum.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.