Konferencje i eksperci na targach EKOTECH 2020

Konferencje i eksperci na targach EKOTECH 2020

Podczas XXI Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami odbędą się liczne konferencje prowadzone przez ekspertów z branży. Bogaty program wydarzeń towarzyszących jest cennym uzupełnieniem kieleckiej wystawy i corocznie przyciąga wiele osób związanych z szeroko rozumianym sektorem komunalnym.

VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami – MIFOD

Forum poświęcone będzie sytuacji branży gospodarki odpadami po wdrożonych zmianach legislacyjnych oraz perspektywom na najbliższy czas. Konferencja jest próbą zdiagnozowania sytuacji po zmianach w ustawie o odpadach, ustawie o utrzymaniu czystości czy obowiązkach wynikających z nowych konkluzji BAT i rozporządzeń ministerialnych. Ma ona także być podpowiedzią, jaką strategię powinny przyjąć samorządy, firmy komunalne, czy też instalacje, aby odnaleźć się w nowej sytuacji. Prelegentami będą prawnicy, technolodzy, kadra zarządzająca firm zbierających i przetwarzających odpady oraz naukowcy związani z branżą.  Konferencja, skierowana do samorządowców, przedsiębiorców i osób zainteresowanych problematyką odpadową będzie się odbywać w sali konferencyjnej na terenie targów. 

Data konferencji: 26.02.2020 r., 10.00-16.30

Miejsce: sala konferencyjna F1, Targi Kielce

Organizator: AK Nova

 

Aktualne przepisy dla stacji demontażu pojazdów i zakładów przetwarzania

W programie:

 1. Minimalne wymagania dla funkcjonowania stacji demontażu pojazdów
 2. Monitoring miejsc magazynowania odpadów
 3. Zasady gospodarowania odpadami, w tym magazynowania odpadów
 4. Ewidencja opakowań na stacji demontażu (w przypadku sprzedaży części z demontażu)
 5. Zasady zagospodarowania gazu LPG oraz czynnika chłodniczego z klimatyzacji
 6. Zasady odprowadzania ścieków przemysłowych ze stacji demontażu (operaty i pozwolenia wodnoprawne)
 7. Baza Danych Odpadowych – omówienie działania systemu od 1 stycznia 2020 r. 

Data konferencji: 26.02.2020 r., 10.00-14.00

Miejsce konferencji: sala konferencyjna F3, Targi Kielce

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

 

Dokumentacja i opracowania dla podmiotów gospodarczych i samorządów – porady i doświadczenia

Na konferencji zostaną poruszone 4 zagadnienia:

 1. Inwentaryzacje na terenie gminy: azbest i zbiorniki bezodpływowe
 2. Omówienie ogólnopolskich badań dotyczących ocen oddziaływania na środowisko. Wnioski w celu usprawnienia systemu
 3. Baza danych odpadowych – o czym warto informować przedsiębiorców w gminie
 4. Strategia elektromobilności w gminie. Jakie podjąć działania?

Ponadto omówione zostaną tematy ważne dla samorządów związane z przyszłością, takie jak elektromobilność. Eksperci wyjaśnią jakich informacji udzielać na temat Bazy Danych Odpadowych – jakie obowiązki mają przedsiębiorcy oraz jak prowadzić ewidencję. Wykład pozwoli pracownikom urzędów na zapoznanie się z podstawowymi informacjami, które będą mogli przekazywać przedsiębiorcom w gminie. Przedstawione również będą wyniki ogólnopolskich badań dotyczących procedur ocen oddziaływania na środowisko.

Data konferencji: 27.02.2020 r., 10.00-14.00

Miejsce konferencji: sala konferencyjna F3, Targi Kielce

Organizator: Ekolog Sp. z.o.o.

 

Racjonalne gospodarowanie odpadami

Tematy:

1.         Baza danych o odpadach

2.         Poprawa konkurencyjności MŚP działających w łańcuchu wartości recyklingu metali związane z przejściem na GOZ

3.         Jak mierzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym? 

Data konferencji: 27.02.2020r.

Miejsce konferencji: sala konferencyjna F1, Targi Kielce

Organizator: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy

 

Prelekcja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy służb komunalnych

Każdy z aktywnych członków Koalicji posiada unikatowe doświadczenie i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy służb komunalnych. Stąd proponujemy cykl krótkich, 15 minutowych wystąpień, które dzięki swojej dynamicznej formule w ciekawy i ekspresyjny sposób omówią wybrane ważne zagadnienia z zakresu np:

 1. Prawo regulujące BHP w branży komunalnej, Paweł Legutko
 2. Gospodarka paliwowa i rozwiązania GPS w zbiórce odpadów, Mikołaj Mąka, Koordynator Działu Logistyki, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.
 3. Niestandardowe przykłady działań na rzecz bezpieczeństwa w MBP i przy zbiórce odpadów, Ewa Oleszycka, Z-ca Kierownika Działu Obsługi Klientów Kluczowych
 4. Bezpieczna baza
 5. Edukacja pracowników w zakresie BHP, Patryk Kot, Główny Specjalista ds. BHP, ENERIS Surowce
 6. Systemy monitorowania i ciągłego doskonalenia systemów BHP, Rajmund Pogoda, HSEQ Manager, PreZero
 7. Edukacja mieszkańców wspierająca bezpieczeństwo pracowników komunalnych, Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji, ENERIS Surowce
 8. Ergonomia pracy kierowcy zawodowego, Paweł Ząbek, Inżynier BHP

Data konferencji: 27.02.2020r., 12.00-14.30

Miejsce konferencji: sala konferencyjna F-10, Targi Kielce

Organizator: Koalicja BHP: Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, ENERIS Surowce

 

XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami odbędą się w dniach 26–27 lutego w Targach Kielce.

Leave a Reply

Your email address will not be published.