Za kilka dni rozpoczyna się Zimowy Kongres Drogowy

Za kilka dni rozpoczyna się Zimowy Kongres Drogowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC oraz Miasto Gdańsk zapraszają na XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy. Spotkanie odbędzie się w dniach 20-23 lutego 2018 r. w Gdańsku w centrum Kongresowym Amber Expo.

PIARC to Światowe Stowarzyszanie Drogowe powstałe w 1909 r. zrzeszające administracje drogowe z ponad 120 państw świata. Co cztery lata organizuje Zimowy Kongres Drogowy – za każdym razem w innej części świata. Podczas kongresu spotykają się eksperci, naukowcy, a także praktycy z firm na co dzień zajmujących się zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg zimą. Jest to jedyne wydarzenie, gdzie szeroko omawiana jest tematyka związana z zimowym utrzymaniem w każdym aspekcie – od planowania zadań, przez ich finansowanie, standardy a także innowacje, które mogą wnieść nową, lepszą jakość w utrzymanie przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ponoszonych w tym zakresie.

XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy w Gdańsku obejmuje 8 tematów:

  • sytuacje ekstremalne i katastrofy;
  • zmiana klimatu i środowisko;
  • informacje o warunkach pogodowych na drogach;
  • użytkownicy dróg i bezpieczeństwo drogowe;
  • zarządzanie i planowanie w zakresie zimowego utrzymania dróg;
  • sprzęt i produkty;
  • zimowe utrzymanie dróg na obszarach miejskich;
  • tunele i mosty.

Przedstawiciele administracji drogowych, naukowcy i eksperci drogownictwa zgłosili około 300 prac. Wybrane referaty zostaną przedstawione w formie prezentacji lub interaktywnych sesji plakatowych na poszczególnych sesjach technicznych. Zaplanowano także sesje ministerialną z udziałem przedstawicieli rządów i administracji publicznej. Podczas Kongresu odbywać się będą targi, na których swoje produkty, sprzęt lub usługi zaprezentują firmy polskie, ale także z rynku międzynarodowego.

Dodatkową atrakcją Kongresu są zawody pługów śnieżnych. Podczas przejazdu toru z przeszkodami sędziowie oceniają umiejętności prowadzenia pojazdu, czas przejazdu i stan techniczny pługu. Zawody swoją oryginalnością przyciągają szeroką publiczność oraz wyzwalają ducha sportowej rywalizacji.

Dla około 2.000 uczestników Kongresu przygotowane zostały dwie wizyty techniczne. Półdniowe wyjazdy dają możliwość obejrzenia Obwodu Utrzymania Autostrady i zapoznania się ze specyfikacją projektu infrastrukturalnego jakim jest most w Kwidzynie oraz zwiedzenia Centrum Zarządzania Ruchem Tristar, polskiego głębokowodnego terminala kontenerowego DCT Gdańsk i zapoznania się z konstrukcją tunelu pod Martwą Wisłą.

Szczegóły i program Kongresu można znaleźć pod linkiem: http://piarcgdansk2018.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published.