Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność

Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność

Sytuacja rynkowa wymusza na zakładach zagospodarowania odpadów komunalnych wdrażanie nowych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo pożarowe. Z tego względu już po raz drugi w tym roku firma Mentor organizuje konferencję „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność”, podczas której przedstawiciele Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dyskutować będą o inwestycjach i rozwiązaniach w zakresie poprawy bezpieczeństwa w zakładach.

II konferencja „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność” odbędzie się 6 grudnia br. w Hotelu DeSilva Inn Katowice Airport, ul. Równoległa 2, 42-625 Pyrzowice. Organizator zaprasza do zgłaszania udziału w spotkaniu do dnia 30 listopada 2017 roku on-line: www.mentor.pl/zgloszenie_ripok/ lub drogą mailową na adres ripok@mentor.pl. Udział dla przedsiębiorstw gospodarki odpadami jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Program Konferencji dostępny na stronie organizatora: https://www.mentor.pl/_239

Podczas II konferencji „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność” odbędzie się Panel Praktyków. Przedstawiciele RIPOK zaprezentują wdrażane inwestycje i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w swoich zakładach. Jak pokazała wrześniowa edycja konferencji, panel jest miejscem dyskusji i wielu emocji.

Ponadto poruszone zostaną zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, m.in.:

  • dostępne systemy detekcji i gaszenia oraz ich skuteczność w specyfice warunków sortowni , a także przykłady instalacji nieskutecznych,
  • rozwiązania optymalne i przykłady rozwiązań niestandardowych,
  • działania organizacyjne i techniczne w zakładach, podnoszące poziom bezpieczeństwa,
  • organizacja procesu magazynowania oraz podstawowe błędy w procesie,
  • elementy kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa i rynku ubezpieczeniowego.

Ostatnią część konferencji stanowi prelekcja na temat odpowiedzialności członków zarządów, mając na uwadze ostatnie zmiany w tzw. ustawie kominowej.
Wrześniowa edycja konferencji „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność”, która odbyła się w Toruniu, zgromadziła liczne grono zainteresowanych. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele blisko 40 RIPOK-ów. Link do relacji pokonferencyjnej wrześniowej edycji wydarzenia: https://sozosfera.pl/odpady/bezpieczenstwo-pozarowe-ripok-ow/.

Leave a Reply

Your email address will not be published.