Nowa stacja tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG)

Nowa stacja tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG)

Na Dolnym Śląsku, w Kostomłotach, uruchomiono nową stację ze skroplonym gazem ziemnym. Jej właścicielem jest firma BISEK-ASFALT, ale z inwestycji będą mogli również korzystać klienci zewnętrzni.

BISEK-ASFALT z podwrocławskich Kostomłotów wytwarza masę bitumiczną, a jednocześnie jest wykonawcą nawierzchni drogowych oraz różnych obiektów infrastrukturalnych. W swojej działalności wykorzystuje m.in. 25 pojazdów Volvo FM LNG i jeden FH LNG. – Zmiana floty na pojazdy Volvo zasilane LNG i budowa stacji ze skroplonym gazem ziemnym, to kluczowe decyzje w rozwoju naszej firmy. Nie tylko zrobiliśmy krok w stronę ekologii, ale też wyraźnie zmniejszyliśmy koszty eksploatacji pojazdów – mówi Michał Bisek, właściciel firmy BISEK-ASFALT.

Stację w Kostomłotach zaopatrywać będzie PGNiG. Podpisana umowa zakłada dostawy około 1000 ton gazu LNG rocznie. Stacja firmy BISEK-ASFALT, poza tym, że ma obsługiwać własną flotę składającą się z pojazdów marki Volvo, będzie również sprzedawać gaz innym przedsiębiorcom. – Dostarczamy już gaz LNG do autobusów w Polsce, bunkrujemy nim statki, a dzięki ISO-kontenerom możemy transportować LNG drogami lądowymi, koleją lub szlakiem wodnym. Wejście w ciężki transport kołowy pokazuje, jak uniwersalnym paliwem jest LNG. Szczególnie teraz, gdy obowiązuje zerowa stawka akcyzowa, LNG i CNG są rzeczywistą alternatywną dla paliw ropopochodnych mówi Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Stacja LNG w Kostomłotach to piąty tego typu obiekt w Polsce, a pierwszy zrealizowany przez firmę BISEK-ASFALT. Jej właściciel planuje budowę kolejnych 5-6 stacji do tankowania gazu ziemnego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.