Oficjalne otwarcie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu

Oficjalne otwarcie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu

Kilka miesięcy po uruchomieniu odbyło się oficjalne otwarcie poznańskiej spalarni. Przez najbliższe 25 lat będzie ona zarządzana przez spółkę SUEZ Zielona Energia. To przykład pierwszego w Polsce hybrydowego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), które ze względu na przyjętą formułę realizacji i sposób finansowania, stanowi pionierski projekt w skali Europy. Po tym okresie obiekt zostanie przekazany Miastu Poznań.

Inwestycja została zakończona zgodnie z terminem założonym w umowie. Od 22 grudnia 2016 r. ITPOK ma status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co oznacza, że mogą do niej trafiać zmieszane odpady komunalne z Regionu II opisanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (Gminy wchodzące w skład ZM GOAP oraz Suchy Las). Pod koniec grudnia ub. roku zakład ogłosił Pierwszy Dzień Dostępności. Było to możliwe dzięki wcześniejszemu uzyskaniu przez Instalację pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na użytkowanie oraz pozytywnemu wynikowi kontroli Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Poznańska Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych powstała w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w wyniku umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznań a SUEZ Zielona Energia. Łączny koszt inwestycji to 832 mln zł. Finansowanie zapewnił Partner Prywatny, ale Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Połączenie środków prywatnych i unijnych stanowi rozwiązanie pionierskie, określane mianem tzw. finansowania hybrydowego.

Spalarnia pozwoli na redukcję ilości składowanych odpadów komunalnych pochodzących ze stolicy Wielkopolski oraz okolicznych gmin, obsługując obszar zamieszkały przez ponad 740 tys. osób. Każdego roku instalacja będzie wytwarzała prąd i ciepło z ok. 210 tys. ton odpadów. Powstająca w trakcie spalania energia, za pośrednictwem Elektrociepłowni Karolin, trafi do mieszkańców Poznania. Instalacja zaopatrzy też krajowy system elektroenergetyczny w energię elektryczną. Przychody ze sprzedaży obydwu rodzajów energii zostaną przekazane do budżetu Miasta.

Więcej w najbliższym wydaniu czasopisma „Technika Komunalna”, nr 2/2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published.