Hermetyczna hala dojrzewania stabilizatu w Tczewie ukończona

Hermetyczna hala dojrzewania stabilizatu w Tczewie ukończona

Budowa hermetycznej hali dojrzewania stabilizatu na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie dobiegła końca. W dniu 21 maja 2019 r. obiekt został oddany do użytkowania.

Nową halę przykrywającą plac, na którym dojrzewał w zeszłym roku stabilizat wyposażono w nowoczesną instalację do dezodoryzacji powietrza. Przeprowadzono rozruch i próby technologiczne maszyn oraz urządzeń wchodzących w skład całej instalacji. Odbyły się także szkolenia dla pracowników zakładu w zakresie działania i obsługi linii technologicznej. – Jesteśmy zadowoleni, że prace instalacyjne zakończyły się zgodnie z planem. Ważne było, aby nowy obiekt powstał jak najszybciej, gdyż budowany był z myślą o mieszkańcach Tczewa i okolic. Dzięki zastosowanej w nim technologii, ograniczymy przedostawanie się do atmosfery uciążliwych zapachów, a także zwiększymy ilość odpadów biodegradowalnych, które będą mogły być poddawane w naszym zakładzie recyklingowi – mówi Marcin Cejer, prezes ZUOS Tczew.

Proces oczyszczania powietrza w nowo wybudowanej hali dojrzewania stabilizatu przebiega wieloetapowo. Zanieczyszczone powietrze z hali zasysane jest do skrubera chemicznego, w którym usuwane są związki amoniaku. Następnie powietrze przepływa przez segment lamp promieniowania UV, które niszczą większość substancji złowonnych. W końcowym etapie pozostałe substancje złowonne są wychwytywane przez filtr węglowy. Dzięki wykorzystanej technologii oczyszczania powietrza, uciążliwe zapachy przedostające się do atmosfery są skutecznie minimalizowane.

W skład projektu, który jest współfinansowany przez NFOŚiGW, wchodzi także budowa segmentu do podawania odpadów biodegradowalnych oraz unowocześnienie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-ów) w Stegnie i Tczewie. Projekt technologiczny segmentu do podawania odpadów bio uzyskał właśnie akceptację zamawiającego – obecnie trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dzięki tej inwestycji odpady bio będą mogły trafiać bezpośrednio do istniejącej kompostowni. ZUOS Tczew wybrał również wykonawców dostaw sprzętu do PSZOK-ów, które w najbliższych tygodniach mają zostać dostarczone do Stegny i Tczewa – chodzi o tzw. prasokontenery i brykieciarki do styropianu.

Wartość całego projektu to 14 670 000 zł netto. Duża część środków, bo aż 9 975 600 zł netto, pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja Projektu ma zostać ukończona na początku 2020 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published.