Razem dla elektromobilności

Razem dla elektromobilności

Przedstawiciele rządu i samorządów zainaugurowali współpracę dotyczącą rozwoju elektromobilności. Jednym z istotnych celów porozumienia jest zwiększenie liczby autobusów elektrycznych w polskich miastach i gminach w ramach istniejących systemów komunikacji zbiorowej. Listy intencyjne w tej sprawie podpisali 20 lutego przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz samorządowcy z 41 polskich miast i gmin, reprezentujący niemal 45% taboru autobusowego w Polsce.

Rozwój sektora elektromobilności w Polsce jest jednym ze kluczowych projektów zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uchwalonej tydzień wcześniej przez Radę Ministrów. Porozumienie tworzy wspólnotę, która będzie kształtować zasady rozwoju elektromobilności w całej Polsce. Zaplanowane działania są bardzo ambitne, zważywszy na fakt, że na koniec 2016 roku autobusy elektryczne stanowiły zaledwie 0,3% wszystkich autobusów obsługujących komunikację zbiorową w polskich samorządach. Na razie mamy tylko 31 takich pojazdów, które są wykorzystywane w pięciu miastach: Warszawie (20 autobusów elektrycznych), Krakowie (6), Inowrocławiu (2), Jaworznie (2) i Lublinie (1). Za pięć lat ich liczba ma wzrosnąć do ok. tysiąca, a może nawet go przekroczy, bo już teraz sygnatariusze porozumienia zadeklarowali chęć zakupu w sumie 780 autobusów elektrycznych.

Podpisane w Ministerstwie Rozwoju listy intencyjne pomiędzy stroną rządową, a samorządami, poza kwestią zwiększania udziału elektrycznych autobusów w taborze komunikacji zbiorowej, obejmują też inne obszary współpracy dotyczącej rozwoju elektromobilności w Polsce. Chodzi m.in. o zaplanowanie i zbudowanie infrastruktury do ładowania autobusów i samochodów elektrycznych, wspólny udział w pracach badawczo–rozwojowych dotyczących rozwoju elektromobilności w Polsce czy przygotowanie księgi dobrych praktyk przy wprowadzaniu w polskich samorządach elektrycznego transportu miejskiego i samochodowego. Samorządy włączą się również w konsultacje projektu ustawy o elektromobilności, która ma stanowić „konstytucję” dla tworzącego się dopiero rynku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.