Skorzystaj z dofinansowania „eVAN” na zakup elektrycznych pojazdów Goupil

Skorzystaj z dofinansowania „eVAN” na zakup elektrycznych pojazdów Goupil

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1)”. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii i paliw w transporcie. Wsparcie jest możliwe przy zakupie/leasingu nowych pojazdów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania oraz zakupie punktów ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Podmioty zainteresowane programem NFOŚiGW mogą uzyskać do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł na zakup/leasing pojazdów elektrycznych (nie jest wliczany koszt nabycia punktu ładowania) i do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 000 zł na nabycie punktu ładowania o mocy do 22 kW.

Wnioski do dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 26.06.2020 r. do 31.07.2020 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji. W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków, na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków. Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.). Wsparcie nie zostało przewidziane dla firm prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, w szczególności świadczenia usług transportowych lub spedycyjnych. Ograniczenie nie dotyczy przedsiębiorstw, w przypadku których transport jest tylko jednym z elementów usługi, np. usług przeprowadzkowych czy kurierskich oraz usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Ciekawe, wielofunkcyjne pojazdy elektryczne ma w swojej ofercie firma Zeppelin Polska. Chodzi o markę Goupil i jej dwa a niebawem trzy modele samochodów zasilanych wyłącznie z akumulatorów: G2, G4 i G6. Znakomicie nadają się one do zastosowań komunalnych, o czym można przeczytać w artykule na stronach 54-55 opublikowanym w czasopiśmie Technika Komunalna, nr 2/2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.