10 śmieciarek elektrycznych dla SUEZ

10 śmieciarek elektrycznych dla SUEZ

Gmina Neuilly-sur-Seine (niedaleko Paryża) zdecydowała się na szerokie wykorzystanie energii elektrycznej przy zbiórce odpadów komunalnych. Tym samym SUEZ odnowił swoje zaufanie do francuskiego producenta Renault Trucks, zamawiając dziesięć dodatkowych, w 100% elektrycznych pojazdów D Wide Z.E.

Po kilku miesiącach eksploatacji pierwszego D Wide Z.E., SUEZ i Renault Trucks pozytywnie oceniają swoją współpracę i zobowiązują się do prowadzenia zbiórki odpadów w sposób bardziej przyjazny dla jakości życia mieszkańców. Śmieciarki nowej generacji będą zbierać odpady pomiędzy Neuilly-sur-Seine i, w zależności od rodzaju odpadów, Saint-Ouen lub Gennevilliers, nie emitując spalin ani CO2.

Zmniejszenie emisji CO2 i poprawa jakości życia mieszkańców jest przedmiotem szczególnej troski zarówno SUEZ jak i Renault Trucks. Po przekazaniu pierwszej ciężarówki D Wide Z.E. do zbiórki odpadów dla 63 tys. mieszkańców Neuilly-sur-Seine w lipcu 2020 r., SUEZ i Renault Trucks pozytywnie oceniają to partnerstwo. Technologia elektryczna jest doskonale dostosowana do zbiórki odpadów komunalnych i zapewnia znaczną poprawę śladu ekologicznego oraz komfortu użytkowników i mieszkańców, przy zerowej emisji lokalnej i emisji CO2 zredukowanej nawet o 95%. Ta pierwsza ocena pozwoliła również na dokonanie pewnych dostosowań technicznych, takich jak programowanie ogrzewania kabiny i optymalizacja działania sprzętu, w tym liczby cykli zagęszczania, liczby operacji wytrząsania odpadów i prędkości mechanizmów.

– Kontrakt na taką skalę świadczy o dojrzałości technologii elektrycznej i entuzjazmie rynku – wyjaśnia Christophe Martin, dyrektor zarządzający Renault Trucks France. – Nasze elektryczne pojazdy spełniają operacyjne potrzeby naszych klientów. Wszystkie wskaźniki zmieniają się na zielone, a era pionierów, takich jak my, jest za nami, z mniejszymi przeszkodami w zakupie. Francuski producent stawia sobie za cel, aby do 2025 r. 10% jego sprzedaży stanowiły pojazdy elektryczne.

Fabrice Rossignol, wiceprezes wykonawczy SUEZ Recyclage & Valorisation France, dodał: – Renault Trucks, wieloletni partner, doskonale spełnia oczekiwania SUEZ w zakresie pojazdów w pełni elektrycznych. Nasze doświadczenie operacyjne pozwala nam spełnić wymagania władz lokalnych, takich jak Neuilly-sur-Seine, które pragną wprowadzić przyjazną dla środowiska, zrównoważoną zbiórkę odpadów na swoim terenie, dbając jednocześnie o jakość życia mieszkańców. Partnerstwo to jest również zgodne z celem Grupy SUEZ, jakim jest redukcja emisji CO2 o 45% do roku 2030.

Jean-Christophe Fromantin, burmistrz Neuilly-sur-Seine, z zadowoleniem oczekuje na przybycie nowych pojazdów, które spełniają szczególne wymagania miasta w zakresie poprawy jakości usług. – Te zeroemisyjne pojazdy są częścią naszego ambitnego podejścia do zmniejszenia naszego śladu węglowego. Z flotą miejską, składającą się w 39% z pojazdów elektrycznych, Neuilly-Sur-Seine jest pionierem w dekarbonizacji pojazdów niezbędnych do świadczenia usług publicznych.

Leave a Reply

Your email address will not be published.