Blisko 1,5 mln zł od Ministerstwa Rozwoju na likwidację azbestu

Ministerstwo Rozwoju aktywnie wspiera realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, organizując co roku konkurs na dofinansowanie aktywności związanych z likwidacją azbestu. Jest on skierowany do jednostek samorządu terytorialnego i obejmuje zadania w bloku 2, polegające na działaniach edukacyjno-informacyjnych oraz w bloku 3, dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest, opracowywanie programów usuwania takich wyrobów i wykonanie lub aktualizację ich inwentaryzacji.

W tegorocznym konkursie „Azbest 2017” do przyznania dotacji zakwalifikowały się 3 oferty z bloku 2 (na łączną kwotę 12.800 zł) oraz 175 ofert z bloku 3 (na łączną kwotę 1.442.000 zł). Ministerstwo Rozwoju informuje, że zgodnie z regulaminem postępowania została również opracowana lista rezerwowa z 10 gminami, którym udzielenie dotacji będzie możliwe po zabezpieczeniu środków na ten cel (na zadania z bloku 3). Gminy z listy rezerwowej będą informowane indywidualnie o możliwości otrzymania wsparcia. Poniżej publikujemy kompletne wyniki konkursu „Azbest 2017”:

Wyniki – blok 2

Wyniki – blok 3

Lista rezerwowa

Źródło: MŚ

Leave a Reply

Your email address will not be published.