Tag: MAN Truck & Bus

Home MAN Truck & Bus
Wpis
Dobre wyniki MAN Truck & Bus w roku finansowym 2023

Dobre wyniki MAN Truck & Bus w roku finansowym 2023

W roku obrotowym 2023 MAN Truck & Bus SE osiągnął dobre wyniki, odnotowując znaczny wzrost sprzedaży jednostkowej, przychodów ze sprzedaży, skorygowanego wyniku operacyjnego i skorygowanej rentowności operacyjnej sprzedaży. Przychody ze sprzedaży wyniosły 14,8 mld euro, co stanowi wzrost o 31% w porównaniu z rokiem poprzednim (11,3 mld euro). Liczba sprzedanych nowych pojazdów wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 37% – do ponad 116 000 sztuk.