Prezentacja Raportu Oddziaływania na Środowisko dla projektu ECO

Prezentacja Raportu Oddziaływania na Środowisko dla projektu ECO

Dnia 10 stycznia w Rudzie Śląskiej odbyła się publiczna prezentacja Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Ekologicznego Centrum Odzysku – nowoczesnej elektrociepłowni, której budowa planowana jest w Rudzie Śląskiej. Podczas spotkania, mieszkańcy i przedstawiciele organizacji ekologicznych zadawali szereg pytań, dotyczących m.in. transportu odpadów, wybranych technologii oraz wpływu ECO na środowisko.

Prezentacja raportu to ważny element szeroko zakrojonych działań informacyjno-konsultacyjnych, prowadzonych przez ENERIS na terenie Rudy Śląskiej. Dotychczas odbyły się spotkania informacyjne z grupami interesariuszy (seniorami, duchownymi oraz dyrektorami szkół i nauczycielami), prezentujące założenia projektu ECO, zorganizowano stacjonarne i mobilne punkty konsultacyjne, wystawę prezentującą ECO oraz spotkanie Lokalnego Forum Dialogu. Inwestor spotkał się również z przedstawicielami wszystkich organizacji pozarządowych, które wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w procesie konsultacji społecznych. Całość działań konsultacyjnych poprzedzona była diagnozą społeczną, opartą o cztery wywiady z mieszkańcami dzielnic sąsiadujących z planowaną inwestycją (Rudy, Chebzia, Nowego Bytomia) i organizacjami pozarządowymi oraz rozmowami indywidualnymi z liderami opinii. Każdej formie dialogu z mieszkańcami towarzyszy kampania informacyjna w mediach lokalnych, na stronie internetowej projektu oraz w przestrzeni publicznej. Więcej w najbliższym wydaniu czasopisma Technika KOMUNALNA 1/2017.