Bezpieczny odbiór odpadów budowlanych – nowa usługa ENERIS

Bezpieczny odbiór odpadów budowlanych – nowa usługa ENERIS

Mimo panującej epidemii, prace budowlane często są kontynuowane. Aby je usprawnić firma ENERIS będąca współzałożycielem Koalicji BHP, uruchomiła usługę profesjonalnego odbioru odpadów budowlanych w oparciu o 15 nowych pojazdów, specjalne kontenery i w pełni przygotowaną do bezpiecznej pracy załogę.

Do tej pory ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji (ECU) w swojej instalacji do przetwarzania i na składowisku w Jaroszowie prowadził działalność zagospodarowania odpadów. Teraz rozwija pakiet usług dla branży budowlanej, oddając do dyspozycji profesjonalny sprzęt i przeszkolonych pracowników. Flota ENERIS została powiększona o 15 pojazdów Scania P280B4x2NA z zabudową bramową lub hakową oraz P410B6x2*4NA z zabudową hakową i hakową z żurawiem hydraulicznym, które wykorzystywane będą do przewozu kontenerów. Na pojazdach zamontowano nadwozia wyprodukowane przez firmę HEWEA.
Podwozia wszystkich pojazdów zostały dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych. Co więcej, każdy samochód wyposażony został w dodatkowe oświetlenie robocze, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa podczas załadunku i rozładunku nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych czy w porze nocnej – powiedział Andrzej Filipowicz, dyrektor operacyjny ENERIS ECU.

Oddane do użytku pojazdy Scania spełniają najbardziej rygorystyczną normę emisji spalin EURO VI. Dodatkowo część floty jest zasilana gazem CNG, co pozwala na redukcję groźnych zanieczyszczeń pochodnych z procesu spalania ropy, czyli dwutlenku azotu oraz cząstek stałych w emitowanych spalinach. Pojazdy Scania napędzane CNG wpływają na podniesienie jakości środowiska w miastach również dzięki temu, że są dwukrotnie cichsze niż standardowe pojazdy wysokoprężne. – Miasta koncentrują się na ochronie środowiska poprzez ograniczenie emisji CO2, cząstek stałych i hałasu. Dostarczone firmie ENERIS niskoemisyjne pojazdy Scania pozwalają na redukcję zanieczyszczeń dwutlenkiem węgla o 15% dla gazu naturalnego i 90% dla biogazu w porównaniu do oleju napędowego
– komentuje Piotr Korus, kierownik ds. rozwoju sprzedaży Scania Polska S.A.

Za bezpieczeństwo usługi odpowiadają pracownicy ENERIS. Firma ta rok temu zainicjowała Koalicję ds. Bezpieczeństwa Pracowników Służb Komunalnych (tzw. Koalicja BHP). W jej ramach eksperci tworzą wytyczne dla branży co do sposobu pracy z odpadami w dobie epidemii koronawirusa. Konsekwentnie wdraża też u siebie wytyczne zarówno w obszarze higieny pracowników, obsługi klientów i sposobu postępowania w ramach odbioru odpadów u kontrahentów. Z tego też względu obecnie zamówienie odbioru odpadów możliwe jest wyłącznie drogą telefoniczną (nr tel. +48 71 747 77 00) i elektroniczną
(e-mail: wroclaw@eneris.pl). Wrocławskie biuro ENERIS na ul. Jerzmanowskiej 8 udostępnione będzie dla klientów po zakończeniu epidemii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.