Ogólnopolski Zjazd RIPOK 2017

Ogólnopolski Zjazd RIPOK 2017

Już po raz szósty firma Ekorum organizuje Ogólnopolski Zjazd RIPOK, który tym razem odbędzie się w dniach 22-23 listopada w Wiśle. Dla wielu osób może być on bardzo interesujący, ponieważ w obliczu ciągle zmieniającego się prawa odpadowego, świeżo zaktualizowanych wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz uwolnienia środków unijnych na gospodarkę odpadami w nowej perspektywie finansowej, zarządzający regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych mają nie lada orzech do zgryzienia. Oto bowiem muszą podjąć decyzję, w jakie technologie zainwestować, w którym kierunku pójść, by możliwe stało się optymalne i efektywne funkcjonowanie zakładów. Tegoroczny Zjazd RIPOK ma pomóc w podjęciu trudnych decyzji dotyczących modernizacji i rozbudowy RIPOK-ów celem dostosowania ich do wymogów stawianych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, projektach unijnych dyrektyw i BAT-ach. Stanie się to za sprawą referatów oraz bogatych studiów panelowych. Do dyskusji oraz wygłoszenia wykładów zostali zaproszeni najwybitniejsi specjaliści – zarówno naukowcy, prawnicy, jak i doświadczeni praktycy z całego kraju. Dodatkowo podczas konferencji będzie przeprowadzone obszerne studium panelowe z udziałem przedstawicieli RIPOK-ów ze wszystkich 16 województw. Całości dopełni wizytacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów KOMART w Knurowie. Dodatkową atrakcją spotkania będzie koncert zespołu Oddział Zamknięty.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu są dostępne na stronie www.ekorum.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.