Polacy nie segregują odpadów

Polacy nie segregują odpadów

Aż 40 procent z nas nie segreguje odpadów opakowaniowych. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez instytut Kantar TNS i fundacji ProKarton. Okazuje się również, że tylko co trzecia osoba wie, do którego pojemnika należy wyrzucić karton po mleku czy soku.

W badaniu wskazano, że blisko połowa Polaków twierdzi, że ich wiedza na temat segregacji odpadów opakowaniowych w ciągu ostatnich 3 lat nie uległa zmianie (48%). Brak różnic w poziomie wiedzy na temat segregacji odpadów dostrzegają przede wszystkim osoby starsze oraz te z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. Zgodnie z ankietą, osobami, które deklarują, że ich wiedza na temat segregacji takich śmieci w ciągu ostatnich trzech lat zmieniła się, są osoby młode z wykształceniem wyższym, mieszkające w małych miastach (38%). Z kolei 13% zauważa spadek poziomu wiedzy nt. segregacji odpadów. – Selektywna zbiórka oraz recykling odpadów opakowaniowych są tematami coraz częściej pojawiającymi się nie tylko w obszarze działań władz centralnych i samorządowych, ale także jako przedmiot debat angażujących opinię publiczną – zwrócił uwagę prezes fundacji ProKarton Jan Jasiński.

Ankietowani byli również pytani o to, gdzie wyrzucają zużyte kartony po mleku i sokach. W pierwszej kolejności wymieniali pojemniki w kolorze żółtym (30%), czyli te przeznaczone na odpady wielomateriałowe czy plastik. Fundacja zwróciła uwagę, że w porównaniu do ubiegłego roku jest to blisko dwukrotnie więcej (w 2017 r. taką odpowiedź wskazało 17% badanych). Fundacja dodała, że 36% osób przyznaje, że nie zwraca uwagi do jakiego pojemnika wrzuca zużyte kartony po mleku lub sokach. Stanowi to jednak mniejszy odsetek w porównaniu do ubiegłego roku, gdzie do „obojętności” przyznało się 45% ankietowanych.

W społeczeństwie rośnie świadomość dotycząca zasad selektywnej zbiórki w zakresie frakcji odpadów wielomateriałowych, niestety wciąż wysoki pozostaje odsetek osób wrzucających, np. kartoniki po mleku i sokach do pojemnika niebieskiego (papier), bądź zupełnie niezwracających uwagi na to, do jakiego pojemnika wyrzucają tego typu odpady. Taka sytuacja może wiązać się z brakiem dostępności odpowiednich pojemników w pobliżu miejsca zamieszkania – komentuje prezes fundacji ProKarton.

Badanie zostało wykonane w dniach 25-30 maja br., techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI), na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1.054 osób powyżej 15. roku życia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.