Kategoria: Konferencje

Wpis
Wyzwania w gospodarce odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami

Firma EKORUM organizuje czesko-polską konferencję „Wyzwania w gospodarce odpadami”, która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2018 r. w czeskiej Ostawie. Zostanie ona połączona z wizytacją biogazowni na bioodpady oraz linii do produkcji paliw alternatywnych oraz kompostowania. W ostatnich latach system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce przeszedł gruntowną zmianę, dostosowując się do najnowszych trendów i technologii oraz...

Wpis
Ogólnopolska konferencja „PSZOK – efektywność i funkcjonalność”

Ogólnopolska konferencja „PSZOK – efektywność i funkcjonalność”

Już po raz ósmy firma Ekorum organizuje ogólnopolską konferencję „PSZOK – efektywność i funkcjonalność”, która odbędzie się w dniach 13-14 marca 2018 r. w Poznaniu. Podczas spotkania zaplanowano wizytację PSZOK-ów na terenie stolicy wielkopolski, tzw. gratowisk. Konferencja jest cyklicznym i cenionym w branży wydarzeniem, które w całości poświęcone jest problematyce PSZOK. Od 2012 r. zostało...

Wpis
Za kilka dni rozpoczyna się Zimowy Kongres Drogowy

Za kilka dni rozpoczyna się Zimowy Kongres Drogowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC oraz Miasto Gdańsk zapraszają na XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy. Spotkanie odbędzie się w dniach 20-23 lutego 2018 r. w Gdańsku w centrum Kongresowym Amber Expo. PIARC to Światowe Stowarzyszanie Drogowe powstałe w 1909 r. zrzeszające administracje drogowe z ponad 120 państw świata. Co cztery...

Wpis
Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność

Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność

Sytuacja rynkowa wymusza na zakładach zagospodarowania odpadów komunalnych wdrażanie nowych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo pożarowe. Z tego względu już po raz drugi w tym roku firma Mentor organizuje konferencję „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność”, podczas której przedstawiciele Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dyskutować będą o inwestycjach i rozwiązaniach w zakresie poprawy bezpieczeństwa w zakładach....

Wpis
Ogólnopolski Zjazd RIPOK 2017

Ogólnopolski Zjazd RIPOK 2017

Już po raz szósty firma Ekorum organizuje Ogólnopolski Zjazd RIPOK, który tym razem odbędzie się w dniach 22-23 listopada w Wiśle. Dla wielu osób może być on bardzo interesujący, ponieważ w obliczu ciągle zmieniającego się prawa odpadowego, świeżo zaktualizowanych wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz uwolnienia środków unijnych na gospodarkę odpadami w nowej perspektywie finansowej, zarządzający regionalnymi...

Wpis
Międzynarodowa konferencja Innowacyjne Eco-Miasto

Międzynarodowa konferencja Innowacyjne Eco-Miasto

W dniach 8-9 listopada br. w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się konferencja „Innowacyjne Eco-Miasto: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”. Została zaplanowana jako międzynarodowe, dwudniowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, przedstawicieli miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych i otoczenia biznesu. Celem konferencji...

Wpis
Poziomy odzysku i recyklingu – założenia a realia

Poziomy odzysku i recyklingu – założenia a realia

Firma Ekorum organizuje po raz drugi ogólnopolską konferencję „Poziomy odzysku i recyklingu odpadów”, która odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 r. w Szczecinie. Polski system gospodarki odpadami od wielu lat przechodzi zmiany, których celem jest dostosowanie się do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów krajowych i unijnych, nakierowanych na uzyskanie określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Zgodnie...

Wpis
Ogólnopolska konferencja BIOODPADY

Ogólnopolska konferencja BIOODPADY

Firma Ekorum już po raz szósty organizuje ogólnopolską konferencję „Bioodpady”, która w tym roku odbędzie się w dniach 3-5 października w Zamku Kliczków koło Bolesławca. Podczas spotkania zostanie omówione zarówno kompostowanie, które w Europie jest dominującą technologią zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, jak również fermentacja, będąca alternatywą dla stabilizacji tlenowej, która w przyszłości może mieć znacznie większe...