Kategoria: Gospodarka odpadami

Strona główna Gospodarka odpadami
Wpis
Coraz bliżej do pełnej funkcjonalności BDO

Coraz bliżej do pełnej funkcjonalności BDO

Od 1 stycznia 2020 r. ma w pełni funkcjonować Baza Danych o Odpadach (BDO), która wedle założeń pozwoli uszczelnić system gospodarki odpadami w Polsce. Wszyscy, którzy wytwarzają odpady, zajmują się ich transportem, przetwarzaniem czy utylizacją są zobowiązani do zarejestrowania się w BDO. Nie muszą tego robić mieszkańcy czy rolnicy dysponujący gospodarstwem o powierzchni użytkowej poniżej...

Wpis
NFOŚiGW zapewni środki na usuwanie porzuconych odpadów

NFOŚiGW zapewni środki na usuwanie porzuconych odpadów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował 300 mln zł na przedsięwzięcia polegające na usunięciu i zagospodarowaniu niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych prowadzeniem szkodliwej działalności. Program jest kierowany do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związków. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia w formie: dotacji (do...

Wpis
Dane GUS: wzrasta ilość zebranych odpadów komunalnych

Dane GUS: wzrasta ilość zebranych odpadów komunalnych

GUS opublikował dane dotyczące ochrony środowiska w 2018 r. W ub.r. zebranych zostało 12,5 mln ton odpadów komunalnych (wzrost o 4,3% w porównaniu z 2017 r.). Na jednego mieszkańca przypadało średnio 325 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 13 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Z gospodarstw domowych odebrano 10,4 mln ton odpadów,...

Wpis
Zadowalający poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych

Zadowalający poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych

W 2018 r. wprowadzono do obrotu ogółem 131,8 mln kg baterii i akumulatorów, w tym 13,3 mln kg baterii i akumulatorów przenośnych, 31,9 mln kg baterii i akumulatorów przemysłowych oraz 85,6 mln kg baterii i akumulatorów samochodowych – wynika z raportu opracowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Ilości te są bardzo duże, ale cieszy fakt,...

Wpis
Rząd przyjął projekt nowej ustawy śmieciowej

Rząd przyjął projekt nowej ustawy śmieciowej

We wtorek 28 maja br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Chodzi m.in. o zwiększenie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwiększenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W opublikowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów...

Wpis
Koalicja 5 frakcji ma już rok!

Koalicja 5 frakcji ma już rok!

Choć od kilku lat w Polsce obowiązuje obowiązek segregacji odpadów do pięciu kolorowych pojemników, pytań jak właściwie sortować jest wciąż sporo. Odpowiedzi można znaleźć w małych piktogramach – znaku rozpoznawczym Koalicji 5 frakcji, która od roku działa na rzecz wsparcia selektywnej zbiórki odpadów poprzez system eko-oznakowań i edukuje ekologicznie. W rocznicę powołania Koalicji, jej członkowie...

Wpis
Efektywny recykling odpadów biodegradowalnych i mobilny PSZOK – nowe inwestycje w ZUOS Tczew

Efektywny recykling odpadów biodegradowalnych i mobilny PSZOK – nowe inwestycje w ZUOS Tczew

Obecnie w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie odpady zielone przekazywane do hali sortowni trafiają na tę samą linię technologiczną, która wykorzystywana jest do sortowania innych odpadów. Powoduje to, że podczas podawania odpadów zielonych do kompostowni nie jest możliwa praca linii sortowniczej, co wpływa na mniejszą wydajność zakładu. Aby przeciwdziałać tej sytuacji, podjęto decyzję o...

Wpis
Segregacja odpadów będzie się opłacać

Segregacja odpadów będzie się opłacać

Projekt noweli tzw. ustawy śmieciowej, czyli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został tydzień temu (31 sierpnia) opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Najważniejsza zmiana, którą wprowadza to czterokrotnie wyższa stawka za wywóz śmieci nieposegregowanych. Resort środowiska, który przygotował projekt tłumaczy, że nowe przepisy mają wzmocnić kontrolę gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,...

Wpis
Marnotrawstwo żywności w UE

Marnotrawstwo żywności w UE

W krajach Unii Europejskiej gospodarstwa domowe wytwarzają rocznie na jedną osobę 35,3 kg odpadów w postaci świeżych owoców i warzyw. Z tego tylko 21,1 kg to odpady nieuniknione, pozostałe 14,2 kg nie powinno trafiać do śmieci – informuje raport opublikowany na łamach „Waste Management”. Naukowcy opracowali model pozwalający oszacować ilość możliwych oraz niemożliwych do uniknięcia...

Wpis
Baza Danych o Odpadach opóźniona?

Baza Danych o Odpadach opóźniona?

Zdaniem Business Centre Club nie ma większych szans na to, aby powstająca Baza Danych o Odpadach (BDO) osiągnęła pełną funkcjonalność w zapowiadanym terminie na 2020 rok. BCC uważa, że należy się raczej spodziewać terminu w okolicach 2023-2025 r. Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i...